xuyên việt chi bồi thực sư

dd97f6a7ly1fgckhmosv9j209u0e7dk1.jpg

Tác giả: Dạ Du (夜悠)

Bạn đang xem: xuyên việt chi bồi thực sư

Editor: Yuki

Nguồn raw+ qt: dithanbangdanilam.wodpress.com

Thể loại: công ty công, cường cường, xuyên việt, dị thế, tu chân, tử sinh ( spoil trước: công thụ kể từ xấu xí trở thành đẹp)

Nv chính: Tạ Uẩn X Cảnh Nhiên.

Bản quyền thuộc về của người sáng tác, trên đây đơn thuần phiên bản edit phi ROI, van nài chúng ta Khi chưa xuất hiện sự đồng ý của gia chủ chớ đem truyện chuồn repost hoặc đem ver ở bất kể đâu.

Văn án:

Tạ Uẩn kể từ mạt thế xuyên cho tới một toàn cầu sử dụng võ vi tôn.

Trở trở nên một thương hiệu phệ nặng nề năm trăm cân*, tiếp tục vậy còn tồn tại một thê tử mới mẻ cưới vô nằm trong xấu xí xí đang được có thai.

Là một kẻ nhan khống, Tạ Uẩn toàn thân thích đều thấy ko khỏe mạnh.

Cha là 1 trong những thương hiệu ăn đùa trác táng, u thì ưu tiên, tỷ tỷ xinh đẹp mắt chuồn leo chóng người tao, một lão ca ca chảnh chọe, cùng theo với tám huynh đệ tỷ muội loại loại.

Cuộc sinh sống này thực sự trên mức cần thiết chịu đựng đựng tuy nhiên, may là dị năng của hắn vẫn tồn tại, hoàn toàn có thể tu dưỡng những loại thực vật, Tạ Uẩn chính thức cố chí thiết kế xây dựng sự nghiệp, thám thính chi phí nuôi phu nhân nuôi con cái.

Xem thêm: hợp đồng tình nhân (người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình)

Phân level nhập truyện ( kể từ thấp -cao) : Võ Đồ > Võ Giả> Võ Sĩ> Võ Hồn> Võ Sư> Võ Tướng> Võ Vương> Võ Hoàng> Võ Đế> Võ Tông> Võ Tôn> Võ Thánh> Võ Thần.

Phân cấp cho khu vực ( kể từ cao- thấp) : Hoàng thành< châu thành< quận thành< phủ thành< thị trấn thành< trấn< mùi hương, thôn

*trong truyện đem những khu vực bản thân nhằm võ fake ghi chép thông thường là chỉ những người dân luyện võ, Võ Giả ghi chép hoa là level.

đây là liên kết wattpad mái ấm bản thân dành riêng cho ai mến gọi offline: gọi bên trên đây

chương 1   chương 2   chương 3   chương 4   chương 5   chương 6   chương 7   chương 8   chương 9   chương 10   chương 11   chương 12   chương 13   chương 14   chương 15   chương 16   chương 17   chương 18   chương 19  chương 20 

chương 21   chương 22   chương 23   chương 24   chương 25   chương 26   chương 27   chương 28   chương 29  chương 30   chương 31   chương 32   chương 33   chương 34   chương 35   chương 36   chương 37   chương 38   chương 39  chương 40

chương 41   chương 42   chương 43   chương 44   chương 45   chương 46   chương 47   chương 48   chương 49   chương 50   chương 51   chương 52   chương 53   chương 54   chương 55   chương 56   chương 57   chương 58   chương 59   chương 60

  chương 61   chương 62   chương 63   chương 64   chương 65   chương 66   chương 67   chương 68   chương 69   chương 70   chương 71   chương 72   chương 73   chương 74   chương 75   chương 76   chương 77   chương 78   chương 79   chương 80 

 chương 81   chương 82   chương 83   chương 84   chương 85   chương 86   chương 87   chương 88   chương 89   chương 90   chương 91   chương 92   chương 93   chương 94   chương 95   chương 96   chương 97   chương 98   chương 99   chương 100

  chương 101   chương 102   chương 103   chương 104   chương 105   chương 106   chương 107    chương 108   chương 109   chương 110   chương 111   chương 112   chương 113   chương 114   chương 115   chương 116    chương 117     chương 118   chương 119   chương 120

Xem thêm: đạo tình truyện

  chương 121   chương 122   chương 123   chương 124   chương 125   chương 126   chương 127   chương 128   chương 129   chương 130   chương 131   chương 132   chương 133   chương 134   chương 135   chương 136   chương 137   chương 138   chương 139   chương 140

  chương 141   chương 142   chương 143   chương 144   chương 145   chương 146   chương 147   chương 148   chương 149   chương 150   chương 151   chương 152   chương 153   chương 154   chương 155   chương 156   chương 157   chương 158   chương 159   chương 160

   chương 161   chương 162   chương 163

Tác giả

Bình luận