[ Xu Hướng #1] Định nghĩa công dân là gì? (cập nhật 2023)

Công dân là một trong những từ mà chúng ta thường nói hoặc nghe thấy thường xuyên trong cuộc sống và hoạt động hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, ít ai biết được định nghĩa chính xác và cụ thể về công dân. Thì hãy đọc bài viết sau để biết Định nghĩa quốc tịch là gì? Vui lòng!

Định nghĩa của một công dân là gì?

1. Định nghĩa quốc tịch là gì?

Công dân là một cá nhân hoặc một con người cụ thể có quốc tịch của một quốc gia, có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định, các vấn đề về quốc tịch, trong đó có quốc tịch ngày càng được chú trọng và bảo vệ. của người đó. Cơ sở pháp lý để xác định công dân của một quốc gia nào đó là quốc tịch của người đó.

Theo Hiến pháp 2013, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ. Quốc tịch Việt Nam là căn cứ duy nhất để một người được công nhận là công dân Việt Nam.

Như vậy, khái niệm quốc tịch có quan hệ mật thiết với khái niệm quốc tịch. Quốc tịch là mối quan hệ lâu dài của một cá nhân với một nhà nước nhất định.

2. Quyền của công dân

Quyền công dân là quyền được pháp luật công nhận với tư cách là người có quốc tịch, công dân có các quyền cơ bản, bao gồm quyền chính trị, quyền kinh tế, quyền văn hóa xã hội, giáo dục và các quyền tự do cá nhân. Quyền công dân là một trong những quyền cơ bản và quan trọng được quy định trong Hiến pháp.

Quyền của công dân Việt Nam được Hiến pháp quy định cụ thể như sau:

– Quyền chính trị của công dân: công dân đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, công dân đủ 21 tuổi có quyền ứng cử vào Milli Majlis hoặc Hội đồng nhân dân; công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia bàn bạc, kiến ​​nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương;…

– quyền kinh tế, văn hóa và xã hội của công dân: công dân có quyền được cung cấp an sinh xã hội; luật lao động, việc làm và lựa chọn nơi làm việc; công dân có quyền cư trú hợp pháp; công dân có quyền đi lại, sinh sống ở trong nước, ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước;

– Công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, thông tin, hội họp và lập hội; công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt;…

Về bản chất, quyền công dân là quyền con người được nhà nước thừa nhận và áp dụng đối với công dân của mình. Một số quyền công dân cũng là quyền con người: quyền sở hữu nhà ở, quyền kinh doanh và buôn bán, quyền tự do ngôn luận, quyền được giáo dục, quyền tham gia chính quyền và xã hội, quyền được chăm sóc sức khỏe. ..

Tham Khảo Thêm:  [ Xu Hướng #1] Hướng dẫn cách xóa hết dữ liệu máy tính như mới

3. Phân biệt quyền con người và quyền công dân

Tiêu chuẩn

Quyền con người

Quyền công dân

Định nghĩa Quyền con người (Human Rights) là những quyền tự nhiên của con người, tồn tại từ khi sinh ra cho đến khi chết đi và không thể bị ai, chủ thể nào tước đoạt.

Theo định nghĩa của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhân quyền là những đảm bảo pháp lý phổ quát nhằm bảo vệ các cá nhân và các nhóm khỏi các hành vi hoặc thiếu sót làm suy yếu phẩm giá con người và các quyền tự do cơ bản của con người.

Quốc tịch (Quyền công dân) là quyền hợp pháp của một người là thành viên hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền (Quốc tịch). Một người có thể là công dân của nhiều bang hoặc có thể không phải là công dân của bất kỳ bang nào.

Mỗi quốc gia có quy định pháp luật riêng để một người trở thành công dân của quốc gia đó và được hưởng các quyền đặc biệt cũng như thực hiện các nghĩa vụ.

Lịch sử Tư tưởng bắt nguồn từ các nền văn minh cổ đại; 1945 Luật nhân quyền quốc tế từ Cách mạng tư sản (khoảng thế kỷ 16) Cơ sở pháp lý

 • Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ 1779
 • Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Tư sản Pháp 1789
 • Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948.
 • Công ước về chính sách việc làm năm 1964
 • Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, 1965
 • Công ước về Quyền của Người Khuyết tật Tâm thần 1971
 • Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 1979
 • Công ước 1984 về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác
 • Hiến pháp hoặc Luật cơ bản của một quốc gia
 • Các văn bản pháp lý quốc tế khác
 • Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Tư sản Pháp 1789.
 • Hiến pháp hoặc Luật cơ bản của một quốc gia.

Chủ thể Quyền con người tồn tại từ khi con người được hình thành, từ khi con người được sinh ra cho đến khi con người qua đời.

Nói cách khác, quyền con người được áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người thuộc mọi quốc gia sống trên toàn cầu, bất kể biên giới quốc gia, địa vị cá nhân hay môi trường sống.

Chủ thể có thể là “người tương tác với nhà nước dựa trên tập hợp các quyền và nghĩa vụ pháp lý do nhà nước đó xác lập nhằm tạo ra địa vị pháp lý công dân của mỗi cá nhân”. Do đó, quyền công dân chỉ có tính cách quốc gia.

Tham Khảo Thêm:  [ Xu Hướng #1] Shower Gel là gì? Hướng dẫn sử dụng Shower gel đúng cách để

Các chủ thể không phải là công dân của nước sở tại hoặc không có tư cách công dân của nhà nước vẫn bị hạn chế các quyền của công dân hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ hạn chế của công dân trước pháp luật đối với xã hội và nhà nước mà họ đang sống và sinh sống.

Thiên nhiên Đây là những quyền tự nhiên cơ bản mà bất kỳ ai hay bất cứ điều gì cũng không thể tước bỏ hoặc cho đi, kể cả khi đó là người không quốc tịch bị hạn chế các quyền công dân của họ. Tuy nhiên, khi có mâu thuẫn giữa quyền công dân và quyền con người, pháp luật của một số nước lại đưa vào đó quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, v.v. cho phép bị tước đoạt các quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, có những quyền đặc biệt khác mà một công dân nên được hưởng trong Nhà nước đó. Người có quyền này phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định của Luật trước. Thiên nhiên Quyền con người có tính độc lập, phổ biến, phổ quát và có giá trị chung cho toàn nhân loại.

Điều 14 Hiến pháp năm 2013 của nước ta quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân được công nhận và tôn trọng về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. luật.”

Quốc tịch.

Để được là công dân của một quốc gia, cá nhân phải luôn mang quốc tịch của quốc gia đó. Quyền công dân mang lại cho các cá nhân một địa vị pháp lý đặc biệt liên quan đến quốc gia mà họ có quốc tịch. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình, nhà nước giao cho công dân những quyền và nghĩa vụ nhất định.

Cơ sở hình thành quyền Cơ sở để tạo ra các quyền con người:

+ Thứ nhất, những người theo học thuyết quyền tự nhiên cho rằng quyền con người là những thứ bẩm sinh mà mỗi cá nhân sinh ra đều được thụ hưởng.

+ Thứ hai, theo lý thuyết pháp luật, quyền con người không phải là bản chất vốn có mà cần được các quốc gia xác lập và pháp điển hóa dưới dạng các quy phạm pháp luật hoặc phải bắt nguồn từ truyền thống, hệ thống văn hóa.

Việc xác định quốc tịch dựa trên quốc tịch, tuy nhiên mỗi quốc gia có một cách xác định quốc tịch khác nhau. Một số quốc gia xác định quốc tịch theo huyết thống, những quốc gia khác theo nơi sinh.

Như vậy, để trở thành công dân của bất kỳ quốc gia nào thì cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện do pháp luật của quốc gia đó quy định. trong pháp luật của quốc gia. một hiến pháp được nhân loại nói chung công nhận, nhưng được nâng lên thành luật dân sự và được ghi trong hiến pháp của đất nước.

Tham Khảo Thêm:  [ Xu Hướng #1] Siêu âm thai 8 tuần và những điều mẹ bầu cần biết

Cơ chế đảm bảo thực hiện quyền Luật Nhân quyền Quốc tế bao gồm một loạt các cơ chế nhằm đảm bảo việc tôn trọng, thực hiện và bảo vệ các quyền con người. Các hình thức thực hiện từ cơ chế toàn cầu, khu vực và quốc gia là báo cáo của các quốc gia thành viên, thành lập các tổ chức giám sát nhân quyền của Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực. Khác với quyền con người, cơ chế bảo đảm quyền công dân hẹp hơn. Quyền công dân chỉ giới hạn trong mối quan hệ của nhà nước với thể nhân được ghi nhận trong văn bản pháp luật cao nhất. Cá nhân của mỗi quốc gia mang quốc tịch của quốc gia đó cũng là chủ thể của quyền con người và quyền công dân.

Việc thực hiện quyền công dân hay quy định về quyền công dân ở các quốc gia là khác nhau do phụ thuộc vào chế độ chính trị và trình độ phát triển kinh tế, xã hội.

Trên đây là toàn bộ mục nhập của chúng tôi về vấn đề Định nghĩa quốc tịch là gì?, cũng như các vấn đề pháp lý liên quan. Trong quá trình tìm hiểu nếu bạn đọc còn thắc mắc và có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn của ACC Định nghĩa quốc tịch là gì? Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau: Hotline: 19003330 Gmail: [email protected] Website: accgroup.vn

✅ Dịch vụ thành lập công ty ACC cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh để cá nhân, tổ chức được phép tự kinh doanh ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi hỗ trợ bạn và chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể giúp ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các báo cáo được lập theo quy định của pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo và đảm bảo tốt chất lượng dịch vụ Giải pháp cho doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp rút ngắn thời gian làm hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và đảm bảo an toàn thông tin.

Related Posts

Review phim Jeepers Creepers: Reborn – dành cho người hâm mộ phim kinh dị

Review phim Jeepers Creepers: Reborn – dành cho người hâm mộ phim kinh dị Jeepers Creepers: Reborn là một bộ phim kinh dị nặng đô, đem đến…

Giải đáp thắc mắc chung: LM là gì trong bóng đá?

Nếu là người đam mê và yêu thích tìm hiểu bóng đá, chắc hẳn các bạn sẽ biết LM là gì. Tuy nhiên, sự thật là đâu phải ai…

[ Xu Hướng #1] Oxit lưỡng tính là gì? Oxit lưỡng tính là chất nào

Oxit lưỡng tính là gì? Oxit lưỡng tính là gì? Là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn cung cấp cho quý thầy cô và…

[ Xu Hướng #1] Phụ lục là gì? Ví trí, vai trò và cách trình bày phụ lục chuẩn?

Phần phụ lục là một phần có thể có của một dàn ý tiểu luận. Được thiết kế để cung cấp cơ sở dữ liệu hoặc thông…

[ Xu Hướng #1] Nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử

Ngày 20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam ai cũng biết, vậy tại sao ngày 20/10 lại được chọn là ngày Phụ nữ Việt Nam và ý…

[ Xu Hướng #1] Công cơ học là gì? Công thức tính Công cơ học và Bài tập vận dụng

Vậy công cơ học là gì? khi nào thì có công cơ học và khi nào thì không? Cách viết công thức của công cơ học? Hãy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *