[ Xu Hướng #1] Công cơ học là gì? Công thức tính Công cơ học và Bài tập vận dụng


Vậy công cơ học là gì? khi nào thì có công cơ học và khi nào thì không? Cách viết công thức của công cơ học? Hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: [ Xu Hướng #1] Công cơ học là gì? Công thức tính Công cơ học và Bài tập vận dụng

I. Gia công cơ khí

1. Công cơ học thực hiện khi nào?

Công cơ học xảy ra khi một lực tác dụng lên một vật và làm cho vật chuyển động.

2. Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố: lực tác dụng lên vật và quãng đường vật đi được.

Công cơ học thường được gọi là công.

* Ghi chú: Trong trường hợp thực hiện công cơ học ta cần tìm xem lực nào thực hiện công đó.

* Ví dụ về công cơ học: Đầu máy kéo các toa chuyển động (lực sinh công là lực kéo của đầu máy). Một quả táo rơi từ trên cây xuống (lực tác dụng là trọng lực).

II. Công thức tính công cơ học

• Công thức tính công cơ học khi lực F dịch chuyển một quãng s theo phương của lực:

A = Fs

• Ở đây: AF là công do lực (J) thực hiện.

F là lực tác dụng lên vật (N)

s là quãng đường vật đi được (m).

Đơn vị của công là joule, (ký hiệu J). 1J= 1N.1 m = 1Nm. Đơn vị của joule là kilojoule (ký hiệu kJ), 1kJ = 1000J.

* Ghi chú:

- Công thức tính công chỉ được áp dụng nếu vật chuyển động theo phương của lực. Nếu vật chuyển động theo phương vuông góc với lực thì công của lực này bằng 0.

– Khi không có công cơ học, trọng lực có phương vuông góc với phương chuyển động của vật.

III. bài tập cơ học

* Câu C1 trang 46 SGK Vật Lý 8: Quan sát các sự kiện sau:

câu c1 trang 46 sgk vật lý 8

Từ những nhận xét trên em hãy cho biết cơ năng hoạt động khi nào?

° Lời giải câu C1 trang 46 SGK Vật Lý 8:

– Khi một lực tác dụng lên một vật làm vật chuyển khoản phương hướng không vuông góc với hướng của lực có nhiệt cơ học. Như vậy, cả hai trường hợp đều có ý nghĩa cơ học.

* Câu C2 trang 46 SGK Vật Lý 8: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

– “Công cơ học” chỉ xảy ra khi …(1)… tác dụng lên vật và làm vật…(2)… theo phương vuông góc với phương của lực.

° Lời giải câu C2 trang 46 SGK Vật Lý 8:

Xem thêm: team color barca fo4

- Khi có thì chỉ có "công cơ học". quyền lực hành động trên một đối tượng và tạo ra nó chuyển khoản theo phương vuông góc với phương của lực.

* Câu C3 trang 47 SGK Vật Lý 8: Vật nào sau đây có công cơ học?

a) Một người thợ mỏ lái xe chở than.

b) Học sinh đang ngồi học bài.

c) Máy đào đang làm việc.

d) Vận động viên nâng quả tạ từ dưới lên.

° Lời giải câu C3 trang 47 SGK Vật Lý 8:

- Các trường hợp liên quan đến công việc cơ khí là: a), c), d);

– Vì trong cả 3 trường hợp đều có lực tác dụng vào vật làm nó chuyển động (lần lượt là: xe goòng chuyển động, máy xúc chuyển động và quả tạ chuyển động).

* Câu C4 trang 47 SGK Vật Lý 8: Lực nào sau đây sinh công cơ học?

a) Đầu máy kéo đoàn tàu chuyển động.

b) Quả bưởi từ trên cây rơi xuống.

c) Người công nhân dùng một ròng rọc cố định để kéo quả cân lên (H.13.3 SGK).

hình câu c4 trang 47 sgk vật lý 8

° Lời giải câu C4 trang 47 SGK Vật Lý 8:

a) Đầu máy kéo đoàn tàu chuyển động: Lực kéo của đầu máy thực hiện công.

b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống: Trọng lực thực hiện công việc.

c) Người công nhân dùng một ròng rọc cố định để kéo quả nặng lên: Lực kéo của người công nhân thực hiện công.

* Câu C5 trang 48 SGK Vật Lý 8: Đầu máy kéo toa xe bằng một lực F = 5000N và toa xe đi được 1000m. Tính công do lực kéo của đầu máy thực hiện.

° Lời giải câu C5 trang 48 SGK Vật Lý 8:

Công việc kéo:

A = Fs = 5000,1000 = 5000000J = 5000kJ.

* Câu C6 trang 48 SGK Vật Lý 8: Một quả dừa nặng 2kg rơi từ trên cây cao 6m xuống đất. Con số hấp dẫn?

° Lời giải câu C6 trang 48 SGK Vật Lý 8:

– Trọng lượng quả dừa: P = mg = 2.10 = 20N.

– Công do trọng lực thực hiện: A = Ph = 20,6 = 120J

Xem thêm: triệu hồi ninja