[ Xu Hướng #1] Cách sử dụng, có ví dụ minh họa dễ


Hàm AGGREGATE là một hàm khá xa lạ với nhiều người dùng Excel nhưng nếu bạn biết cách sử dụng thì sẽ tăng tốc độ tính toán lên rất nhanh. Hãy tìm hiểu cách sử dụng hàm AGGREGATE trong Excel cùng Điện Máy Khánh trong bài viết tiếp theo!

1Công thức hàm TỔNG HỢP

Công thức hàm TỔNG

Từ Aggregate có nghĩa là "Tổng hợp" trong tiếng Anh. Hàm TỔNG HỢP là một hàm tổng hợp của các hàm khác và cung cấp cho bạn các tùy chọn bổ sung để bỏ qua hoặc ẩn các chuỗi hoặc giá trị lỗi.

Công thức hàm AGGREGATE cho mảng như sau:

Bạn đang xem: [ Xu Hướng #1] Cách sử dụng, có ví dụ minh họa dễ

Chức năng tổng hợp

Bảng Function_num trong hàm TỔNG HỢP:

Hàm_num Hàm Tham chiếu2 1 TRUNG BÌNH 2 ĐẾM 3 SỐ 4 TỐI ĐA 5 PHÚT 6 SẢN PHẨM 7 STDEV.S 8 STDEV.P 9 SUM 10 VAR.S 11 VAR.P 12 TRUNG BÌNH 13 CHẾ ĐỘ.SNGL 14 LỚN k 116 SMIN. 17 QUARTILE.INC quart 18 PERCENT.EXC k 19 QUARTILE.EXC quart

Bảng các tùy chọn trong hàm TỔNG HỢP:

Tùy chọn Mô tả 0/trống Bỏ qua các ô TỔNG PHỤ hoặc TỔNG HỢP khác. 1 Bỏ qua các dòng ẩn, các ô TỔNG PHỤ hoặc TỔNG HỢP khác. 2 Bỏ qua các giá trị lỗi, các ô TỔNG PHỤ hoặc TỔNG HỢP khác. 3 Bỏ qua các dòng ẩn, giá trị lỗi, các ô TỔNG PHỤ hoặc TỔNG HỢP khác. 4 Không bỏ qua gì 5 Bỏ qua các dòng ẩn 6 Bỏ qua các giá trị lỗi 7 Bỏ qua các dòng ẩn và giá trị lỗi

2 Một ví dụ cơ bản về hàm TỔNG HỢP

Hãy xem qua một số ví dụ để nhanh chóng hiểu cách thức hoạt động của chức năng này, với một chức năng không mấy quen thuộc với hầu hết mọi người!

Ví dụ sau chứa phạm vi dữ liệu từ A1 đến A10, trong đó ô A6 ở hàng 6 bị ẩn (có giá trị là 6) và ô A2 #DIV/0! nhận được một lỗi.

Xem thêm:: Top 100 chàng trai Anime nóng bỏng và quyến rũ nhất mọi thời đại – Antoine

Ví dụ về hàm TỔNG HỢP

Bạn sử dụng hàm TỔNG HỢP để tính tổng của phạm vi A1:A10, bỏ qua các hàng ẩn và giá trị lỗi: =MMM(9,7,A1:A10)

Sử dụng hàm TỔNG HỢP để tổng hợp các hàng ẩn và giá trị lỗi

Bạn sử dụng hàm TỔNG HỢP để tính giá trị trung bình của phạm vi A1:A10, bỏ qua các giá trị lỗi, như sau: =TOM(1,6,A1:A10)

Sử dụng hàm TỔNG HỢP để tính toán các giá trị lỗi chưa được tính trung bình

Xem thêm:: Học sinh thi lại ĐH, CĐ - Thông tin tuyển sinh

Xem thêm: giang hồ lớn như vậy

Bạn sử dụng hàm TỔNG HỢP để đếm số ô chứa dữ liệu trong phạm vi A1:A10, bỏ qua các hàng ẩn, như sau: =TOM(2,5,A1:A10)

Sử dụng hàm TỔNG HỢP để đếm số ô chứa dữ liệu, bỏ qua các hàng ẩn

Như bạn thấy, hàm AGGREGATE cho bạn kết quả nhanh khi tính toán mà không cần xử lý các giá trị lỗi hay ẩn/hiện dòng ẩn.

3Lưu ý khi sử dụng hàm TỔNG HỢP

Danh sách hàm_num Nó sẽ được hiển thị đầy đủ ngay khi bạn gõ TỔNG HỢP.

Liệt kê hàm_num

Xem thêm:: M là gì? ý nghĩa của "M" trong hóa học, vật lý, toán học và tiếng Anh

Danh sách tùy chọn sẽ được hiển thị chính xác tại thời điểm bạn chọn hàm_num.

Danh sách các tùy chọn

Nếu không cung cấp đủ đối số giới thiệu1, giới thiệu2 khi cần thiết, hàm TỔNG HỢP #VALUE! trả về một giá trị lỗi.

Hàm TỔNG HỢP được thiết kế để sử dụng với các cột dữ liệu hoặc phạm vi dọc. Nếu bạn sử dụng chức năng này cho một phạm vi ngang, việc ẩn cột sẽ không ảnh hưởng đến kết quả.

Xem thêm: đọc truyện trọng sinh hoàn

Hàm TỔNG HỢP bỏ qua cột ẩn

Điểm qua một số phần mềm Microsoft đang chạy trên Điền Mai Khanh

Trên đây là bài viết chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm AGGREGATE. Chúng tôi hy vọng thông tin này đã giúp bạn triển khai thành công tính năng này trong doanh nghiệp của mình.