trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi

 • Reads 3,708,694
 • Votes 287,656
 • Parts 139

Complete, First published Jan 16, 2018

Bạn đang xem: trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi

Table of contents

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 002: Nguyên soái đại nhân tỉnh.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 003: Nguyên soái đại nhân sinh lực.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 004: Ta chung ngươi báo thù oán.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 005: Sủng vật cần rời cút.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 006: Rời cút thế giới.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 007: Sân Mộc độc mồm.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 008: Trở lại toàn cầu trái đất.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 009: Ta mến hắn.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 010: Tang thi đua hoàng thanh niên.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 011: Tang thi đua hoàng rời tóc nhỏ gọn.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 013: Ra oai phong phủ đầu.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 014: Muốn cưới em ấy.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 015: Tang thi đua hoàng hoảng hốt mèo.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 016: Khảo hoạnh họe chính thức.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 017: Mười vạn tệ, giao dịch thanh toán.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 018: chống khí trắc lậu.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 019: Tiếp tục khảo hoạnh họe.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 020: Cần cần trang nghiêm.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 022: Bách An Ngưng.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 023: Tổ chức trở nên đoàn thể hùng hài tử.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 024: Ta chăm sóc ngươi.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 025: Kiểm tra dị năng.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 026: [Thợ săn] ăn trộm.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 027: Quay ngược thời hạn.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 028: Đấu ngôi trường ảo.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 029: Truyền thuyết giang hồ nước.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 031: Đánh đó là viện sinh.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 032: Học viên chạy cỗ.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 034: Khu đào tạo và giảng dạy tế bào phỏng.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 035: Tranh luận độ quý hiếm sắc đẹp.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 036: 'Đại ca' gửi gắm chiến.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 037: Nguyên soái cho tới.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 039: Tiểu Bạch súng.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 041: Hy vọng của trái đất.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 042: Vị thơm thê cho tới.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 045: Kỳ nghỉ ngơi gặp gỡ nhau.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 047: 'Thích Khách'.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 50: Nguyên soái đại nhân cầu thơm thành công xuất sắc.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 051: Vấn đề yêu mến.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 052: Đạo sư Quân Thiệu.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 055: Lễ phục white color.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 059: Trong trò đùa.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 061: Quả nhân ngượng nghịu thùng.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 062: Chung tình a.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 063: Thi tài khiêu chiến.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 065: Bắt đầu trình diễn tập luyện.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 067: Đốt lửa liên kết kinh doanh.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 068: Kẻ địch toàn dân.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

  Xem thêm: âm dương nhãn

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 071: Chiến đấu kịch liệt.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 074: Làm ngôi sao sáng của tao.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 076: Tinh cầu số 3.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 077: Tái ngộ Ôn Hạo.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 078: Tiểu tang thi đua tạc mao.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 080: Nguyên soái say rượu.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 081: Nghỉ phép tắc quay trở lại.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 082: Virus vẹn toàn thể.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 083: Đánh nhừ học viện chuyên nghành Lệ Tư.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 084: Hoa hồng đen thui.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 086: Khủng tía tập luyện kích.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 089: Làm bạn hữu nằm trong thổ hào.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 091: Tranh giành Sảnh đào tạo và giảng dạy.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 093: Người quá nối tiếp.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 094: Tiêu Lâm Du rời ngôi trường.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 095: Tại tức thì trong tâm địa tao.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 096: Cửu Quân chi lữ.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 097: Tang thi đua hoàng đùa cao bồi.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 098: Diêm Vương sinh sống Tề Lăng Mạt.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 101: Mật thất ngầm.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 104: Nguyên soái say rượu.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 105: Dã thú và Hotgirl.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 106: Huấn luyện viên Tư Kỳ.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 107: Đấu fake thuyết.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 108: Đánh nhau rồi.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 109: Bổn hoàng nổi xung.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 110: Khảo hoạnh họe viên Sân thiếu hụt.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 111: Sao chép xịn tía.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 112: Khảo hoạnh họe tùy hứng.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 113: Thông cáo của Tứ Á.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 114: Kế hoạch vui chơi.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 115: Nhóm viện sinh đi làm việc công.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 117: Đoàn chia sẻ học viện chuyên nghành.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 118: Tổn thương lòng tự động trọng.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 120: Người ngưỡng mộ xuất hiện tại.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 122: Vấn đề hài tử.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 123: Ẩu đả bên trên phố.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 124: Tử huyệt của Sân Mộc.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 125: Huấn luyện dã nước ngoài.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 127: Bế Tắc mật của Trác Kỳ hướng dẫn.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 129: Săn thú kiểm đếm ngược.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 130: Cá thô mong muốn trở bản thân.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 131: Triệu hoán Sân Mộc.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 132: Tình cảm của Viên Cảnh Trạch.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 133: Trực giác nguy hại.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 135: Thiên thạch lửng lơ.

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 136: Kết viên thượng.

  Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Chương 138: Phiên nước ngoài 1.

  Sun, May 23, 2021

  Xem thêm: truyện tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời

 • Chương 139: Phiên nước ngoài 2.

  Sun, May 23, 2021

Trọng sinh thống chế phu nhân là tang thi đua 重生元帅夫人是丧尸
  Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘
  Thể loại: Nguyên lịch sự, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Tinh tế , Cường cường, Độc mồm tang thi đua thụ x Cường đại cơ trí công.
  Số chương: 137 + 2 phiên nước ngoài.
  Tình trạng: trả.
  Chuyển ngữ: Châu Chíp
  
  LẦN ĐẦU EDIT TRUYỆN, VĂN CHƯA ĐƯỢC MƯỢT, MONG M.NGƯỜI THÔNG CẢM !!!
  Hình hình ảnh nhập truyện chỉ mang tính chất hóa học minh họa. Không thuộc sở hữu cỗ truyện :))))
  
  
  --- VĂN ÁN ---
  
  Sân Mộc là một trong tang thi đua hoảng hốt quỷ lại hoảng hốt mèo kinh xịn, mạt thế trăm năm bị trái đất bức mang lại trí tuệ ko tươi tắn, Sân Mộc gói gọn tài sản đưa ra quyết định lánh đời. Sau Lúc ăn không còn hoa màu dự trữ, Sân Mộc sẵn sàng hảo hảo ngủ một giấc, lại ko ngờ, một giấc mộng dậy được xem là vạn năm về sau.
  
  Vạn năm về sau, thế giới đã thử cổ mặt trận di chỉ không thể sinh mệnh. Tỉnh lại, Sân Mộc trong những lúc vô tình nhặt về một nam giới nhân bị thương, dự tính đem thực hiện sủng vật, lại ko ngờ, vẹn toàn bạn dạng nhận định rằng chỉ là một trong con cái chiên con cái nam giới nhân cơ bên trên thực tiễn lại đó là một con cái sói đang được vết cút răng nanh. Ngao dù một giờ đồng hồ, ngay lập tức lấy 'tiểu' tang thi đua gói gọn đem về tinh nghịch cầu.
  
  -
  
  "Ngươi lưu manh!! Ta tiếp tục cứu vớt ngươi!" 'Bé' tang thi đua tiếng lẽ đường đường chính chính.
  
  "Hảo, tao lấy thân thuộc báo đáp." Ngài thống chế mặt mũi poker, nhào lên, áp hòn đảo......
  
  Vì thế, tang thi đua vương vãi tử nằm trong ác long thống chế niềm hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau.

#732tinhtế