tìm kiếm nam chính

 • Reads 930,899
 • Votes 59,673
 • Parts 78

Complete, First published Dec 19, 2016

Bạn đang xem: tìm kiếm nam chính

Table of contents

 • Chương 1: Tổng tài đại nhân yêu thương tôi

  Tue, Jan 24, 2017

 • Chương 2: Tổng tài đại nhân yêu thương tôi (1)

  Wed, Jan 25, 2017

 • Chương 3. Tổng tài đại nhân yêu thương tôi (2).

  Wed, Jan 25, 2017

 • Chương 4. Tổng tài đại nhân yêu thương tôi (3)

  Fri, Jan 27, 2017

 • Chương 5: Tổng tài đại nhân yêu thương tôi (4)

  Fri, Jan 27, 2017

 • Chương 6: Tổng tài đại nhân yêu thương tôi (5)

  Fri, Jan 27, 2017

 • Fri, Jan 27, 2017

 • Chương 7: Kế trộm tâm vương vãi gia phúc hắc

  Sat, Jan 28, 2017

 • Chương 8: Kế trộm tâm vương vãi gia phúc hắc (1)

  Sun, Jan 29, 2017

 • Chương 9: Kế trộm tâm vương vãi gia phúc hắc (2)

  Mon, Jan 30, 2017

 • Chương 10: Kế trộm tâm vương vãi gia phúc hắc (3)

  Tue, Jan 31, 2017

 • Chương 11: Kế trộm tâm vương vãi gia phúc hắc (4)

  Wed, Feb 1, 2017

 • Chương 12: Kế trộm tâm vương vãi gia phúc hắc (5)

  Thu, Feb 2, 2017

 • Chương 13: Kế trộm tâm vương vãi gia phúc hắc (6)

  Fri, Feb 3, 2017

 • Chương 14: Kế trộm tâm vương vãi gia phúc hắc (7)

  Sat, Feb 4, 2017

 • Chương 15: Kế trộm tâm vương vãi gia phúc hắc (8)

  Sun, Feb 5, 2017

 • Mon, Feb 6, 2017

 • Chương 16: Siêu sao mến ăn rubi lặt vặt.

  Wed, Feb 8, 2017

 • Chương 17: Siêu sao mến ăn rubi lặt vặt (1)

  Fri, Feb 10, 2017

 • Chương 18: Siêu sao mến ăn rubi lặt vặt (2)

  Sun, Feb 12, 2017

 • Chương 19. Siêu sao mến ăn rubi lặt vặt (3)

  Tue, Feb 14, 2017

 • Chương 20: Siêu sao mến ăn rubi lặt vặt (4)

  Tue, Feb 14, 2017

 • Chương 21: Siêu sao mến ăn rubi lặt vặt (5)

  Fri, Feb 17, 2017

 • Chương 22: Siêu sao mến ăn rubi lặt vặt (6)

  Mon, Feb đôi mươi, 2017

 • Chương 23. Siêu sao mến ăn rubi lặt vặt (7)

  Mon, Feb đôi mươi, 2017

 • Chương 24. Siêu sao mến ăn rubi lặt vặt (8)

  Wed, Feb 22, 2017

 • Chương 25: Sư phụ đại nhân xin xỏ ngừng bước.

  Fri, Feb 24, 2017

 • Chương 26: Sư phụ đại nhân xin xỏ ngừng bước (1)

  Sun, Feb 26, 2017

 • Chương 27: Sư phụ đại nhân xin xỏ ngừng bước. (2)

  Wed, Mar 1, 2017

 • Chương 28: Sư phụ đại nhân xin xỏ ngừng bước (3)

  Fri, Mar 3, 2017

 • Chương 29: Sư phụ đại nhân xin xỏ ngừng bước (4)

  Sun, Mar 5, 2017

 • Chương 30: Sư phụ đại nhân xin xỏ ngừng bước (5)

  Tue, Mar 7, 2017

 • Chương 31: Sư phụ đại nhân xin xỏ ngừng bước (6)

  Thu, Mar 9, 2017

 • Chương 32. Sư phụ đại nhân xin xỏ ngừng bước (7)

  Sat, Mar 11, 2017

 • Chương 33: Sư phụ đại nhân xin xỏ ngừng bước (8) Mon, Mar 13, 2017
 • Chương 34: Sống cộng đồng với người sáng tác nổi tiếng

  Wed, Mar 15, 2017

 • Chương 35: Sống cộng đồng với người sáng tác có tiếng (1)

  Fri, Mar 17, 2017

 • Chương 36: Sống cộng đồng với người sáng tác có tiếng (2)

  Sun, Mar 19, 2017

 • Chương 37: Sống cộng đồng với người sáng tác có tiếng (3)

  Tue, Mar 21, 2017

 • Chương 38: Sống cộng đồng với người sáng tác có tiếng (4)

  Xem thêm: xương rồng đốt rương

  Thu, Mar 23, 2017

 • Chương 39: Sống cộng đồng với người sáng tác có tiếng (5)

  Sat, Mar 25, 2017

 • Chương 40. Sống cộng đồng với người sáng tác có tiếng (6)

  Mon, Mar 27, 2017

 • Chương 41. Y tiên sư huynh ko được chạy

  Wed, Mar 29, 2017

 • Chương 42. Y tiên sư huynh ko được chạy (1)

  Fri, Mar 31, 2017

 • Chương 43. Y tiên sư huynh xin xỏ ngừng bước (2)

  Sun, Apr 2, 2017

 • Chương 44. Y tiên sư huynh ko được chạy (3)

  Tue, Apr 4, 2017

 • Chương 45. Y tiên sư huynh ko được chạy (4)

  Thu, Apr 6, 2017

 • Chương 46. Y tiên sư huynh ko được chạy (5)

  Sat, Apr 8, 2017

 • Chương 47. Y tiên sư huynh ko được chạy (6)

  Mon, Apr 10, 2017

 • Chương 48. Y tiên sư huynh ko được chạy (7)

  Wed, Apr 12, 2017

 • Chương 49. Người ngoài hành tinh anh trung nhị căn bệnh và tôi

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 50. Người ngoài hành tinh anh và tôi (1)

  Tue, Apr 18, 2017

 • Chương 51. Người ngoài hành tinh anh trung nhị căn bệnh và tôi (2)

  Fri, Apr 21, 2017

 • Chương 52: Người ngoài hành tinh anh trung nhị căn bệnh và tôi (3)

  Mon, Apr 24, 2017

 • Chương 53. Người ngoài hành tinh anh trung nhị căn bệnh và tôi (4)

  Thu, Apr 27, 2017

 • Chương 54: Người ngoài hành tinh anh trung nhị căn bệnh và tôi (5)

  Sun, Apr 30, 2017

 • Chương 55. Người ngoài hành tinh anh trung nhị căn bệnh và tôi (6)

  Fri, May 5, 2017

 • Chương 56. Người ngoài hành tinh anh trung nhị căn bệnh và tôi (7)

  Sun, May 7, 2017

 • Chương 57. Người ngoài hành tinh anh trung nhị căn bệnh và tôi (8)

  Thu, May 11, 2017

 • Chương 57. Du chi nhân yêu thương yêu thương nhân

  Wed, May 17, 2017

 • Chương 58. Du chi nhân yêu thương yêu thương nhân (1)

  Fri, May 19, 2017

 • Chương 59. Du chi nhân yêu thương yêu thương nhân (2)

  Thu, May 25, 2017

 • Chương 60. Du chi nhân yêu thương yêu thương nhân (3)

  Tue, May 30, 2017

 • Chương 61. Du chi yêu thương nhân nhân yêu thương (4)

  Sat, Jun 3, 2017

 • Chương 62: Du chi nhân yêu thương yêu thương nhân (5)

  Tue, Jun 6, 2017

 • Chương 63. Du chi nhân yêu thương yêu thương nhân (6)

  Sat, Jun 10, 2017

 • Chương 64. Du chi nhân yêu thương yêu thương nhân (7)

  Tue, Jun 13, 2017

 • Chương 65. Du chi nhân yêu thương yêu thương nhân (8)

  Sun, Jun 18, 2017

 • Chương 66. Du chi nhân yêu thương yêu thương nhân (9)

  Thu, Jun 22, 2017

 • Chương 67: Vong linh pháp môn sư nằm trong thô lâu (1)

  Fri, Jul 7, 2017

 • Chương 68. Vong linh pháp môn sư và thô lâu (2)

  Mon, Jul 31, 2017

 • Chương 69. Vong linh pháp môn sư và thô lâu (3)

  Sun, Aug 6, 2017

 • Chương 70. Vong linh pháp môn sư và thô lâu (4)

  Fri, Aug 11, 2017

 • Chương 71. Vong linh pháp môn sư và thô lâu (5)

  Tue, Aug 22, 2017

 • Chương 72. Vong linh pháp môn sư và thô lâu (6)

  Mon, Aug 28, 2017

 • Chương 73. Vong linh pháp môn sư và thô lâu (7)

  Tue, Sep 5, 2017

 • Chương 74. Vong linh pháp môn sư và thô lâu (8)

  Tue, Sep 5, 2017

  Xem thêm: trọng sinh ôn chi uyển

 • Chương 75. Vong linh pháp môn sư và thô lâu (9)

  Tue, Sep 5, 2017

Tên truyện: Tìm dò la nam giới chính
   
   Tác giả: Bạch Y Tổng Công
   
   Editor+ Beta: Ngạn Tịnh
  
  Bìa: Xuân Mộng Kỷ Quán
   
   Văn án:
   
   Luôn có rất nhiều nam giới chủ yếu như thế không phải lo ngại thực hiện phú nhị đại(*) cho tới chất lượng tốt, lại ham muốn nằm trong phái đẹp chủ yếu nghịch tặc trò quăng quật trốn.
   
   Giám đốc, công ty lớn của ngài cần thiết ngài.
   
   Hoàng tử, vương quốc của ngài cần thiết ngài.
   
   Ma Vương, ác yêu tinh cần thiết ngài.
   
   Nhìn thấy group nam giới nhân quality chất lượng tốt bị phái đẹp chủ yếu tẩy óc dò la lối quăng quật trốn, quăng quật lại viên diện rối rắm, Hạ Lưu nhịn ko được cảm nhận thấy làm cho đầu đau.
   
   Nam chủ yếu, ngài thiệt sự rất cần được về bên.
   
   (*) Phú nhị đại: là kể từ chỉ mới con cái căn nhà nhiều loại nhì, người quá tiếp tài sản hoành tráng của những tỷ phú Trung Quốc.
   
   Truyện đó lại mang tên là: 
   
   Làm cơ hội nào là đem nam giới chủ yếu bên trên lối trốn chạy quay về.
   
   Một trăm loại nam giới nhân một trăm loại cách thức tấn công cướp đóng góp.
   mỗi một ngày đều tẩy óc nam giới chủ yếu.
   
   Nữ phụ này quả thực vô cùng vất vả.
   
   Hôm ni lại nối tiếp dò la nam giới chủ yếu.
   
   Nội dung chủ yếu yếu: Xuyên qua loa thời ko, mau xuyên, khối hệ thống, nghiệp giới tinh nhanh.

#15tieu