Tìm hiểu Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa hiện đại hóa gồm những gì? số 1

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một trong những quá trình giúp đất nước tăng trưởng và phát triển. Vậy nội dung cơ bản của quá trình CNH, HĐH là gì?

1. CNH, HĐH là gì?

Công nghiệp hóa được hiểu một cách đơn giản là quá trình chuyển phần lớn các hoạt động sản xuất sử dụng lao động thủ công truyền thống sang sử dụng nhiều lao động phổ thông trên cơ sở phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp máy móc. Công nghiệp hóa còn có thể hiểu là quá trình phát triển tỷ trọng công nghiệp của các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một nền kinh tế. Tỷ lệ này bao gồm lực lượng lao động, giá trị gia tăng, năng suất lao động… Công nghiệp hóa được coi là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự thay đổi kinh tế xã hội này đi kèm với sự phát triển công nghệ, đặc biệt là sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn. Công nghiệp hóa cũng đề cập đến những thay đổi trong các hình thức triết học hoặc thái độ đối với nhận thức về tự nhiên.

Bài bạn đang xem: Những vấn đề cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì?

Hiện đại hóa có thể hiểu là việc áp dụng các thiết bị hiện đại, các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất và quản lý kinh tế, xã hội. Từ việc sử dụng lao động thủ công sang sử dụng lao động phổ thông đều áp dụng các thiết bị công nghệ hiện đại.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế xã hội từ lao động thủ công sang sử dụng lao động phổ thông, tạo ra năng suất lao động xã hội cao bằng công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự chuyển đổi căn bản, toàn diện hầu hết các hoạt động sản xuất từ ​​sử dụng lao động thủ công cơ bản sang sử dụng nhiều lao động phổ thông và ứng dụng kết quả, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng suất lao động xã hội.

2. Nội dung quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa bao gồm 3 nội dung chủ yếu sau:

Một là phát triển mạnh năng suất

  • Trên cơ sở ứng dụng những thành tựu của cách mạng khoa học – công nghệ và công nghệ hiện đại, sẽ cơ giới hóa nền sản xuất xã hội.
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thứ hai là xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, hiệu quả.

  • Chuyển đổi và phát triển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công hữu, nông nghiệp và công nghiệp dịch vụ hiện đại.
  • Chuyển dịch cơ cấu lực lượng lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển tri thức.
  • Thông qua tái cơ cấu nền kinh tế để thực hiện nội dung này.

Cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện hiện nay là tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong GDP; giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động công nghiệp dịch vụ; giảm lao động chân tay, tăng lao động trí óc.

Ba là, củng cố và tăng cường địa vị thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tiến tới xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Mối quan hệ này sẽ quyết định tính chất xã hội chủ nghĩa của năng suất và hiện đại hóa công nghệ.

3. Ý nghĩa của quá trình CNH, HĐH.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự thay đổi căn bản và toàn diện phương thức sản xuất, thương mại, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội từ lao động thủ công là phương thức được sử dụng nhiều nhất. Sự tiến bộ không ngừng của khoa học và công nghệ đã tạo ra năng suất lao động xã hội ngày càng cao.

Công nghiệp hóa là quá trình các ngành trong nền kinh tế quốc dân biến một nền kinh tế lạc hậu thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có trình độ công nghệ và năng suất lao động tiên tiến.

Nó góp phần bảo đảm và thúc đẩy quá trình chuyển đổi của nền sản xuất xã hội, nâng cao năng suất lao động, tăng cường khả năng làm chủ của con người đối với tự nhiên. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân là điều tất yếu thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tạo điều kiện vật chất để củng cố và tăng cường vị thế của nền kinh tế quốc dân. Nhờ đó, con người được phát triển toàn diện nhất trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội.

Giúp khoa học và công nghệ phát triển nhanh, đạt trình độ tiên tiến, hiện đại. Bổ sung sức mạnh vật chất – kỹ thuật cho hệ thống quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện để đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước không ngừng phát triển.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một trong những mục tiêu chính của hầu hết các nước đang phát triển trên thế giới. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.

Đại hội đảng nhiều lần đề cập đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khoảng 20 nghị quyết ban hành hàng loạt chủ trương quan trọng liên quan đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ còn dư địa cải tiến và hạn chế cần khắc phục. Tăng trưởng kinh tế chậm lại, nguy cơ bẫy thu nhập trung bình, nội lực nền kinh tế thiếu hụt, năng suất lao động chậm được cải thiện.

Đơn cử như lĩnh vực nông nghiệp, do thành tựu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiệu quả sản xuất của nông dân đã được cải thiện rất nhiều. Dần dần, trình tự sản xuất nông nghiệp đã áp dụng tối đa thiết bị kỹ thuật. Nhờ công nghệ hiện đại, nông dân có nhiều giống lúa mới năng suất cao. Bên cạnh đó, nhiều ngành cũng đã ứng dụng công nghệ hiện đại như phun mưa, tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân vào sản xuất nông nghiệp đã thúc đẩy năng suất và chất lượng cuộc sống của người nông dân được cải thiện nhanh chóng.

Hay xét về loại hình dịch vụ, công nghệ hiện đại ngày càng phổ biến. Các cửa hàng đã áp dụng các tiến bộ công nghệ như robot hay dây chuyền công nghệ để hỗ trợ và phục vụ khách hàng, tiết kiệm nhân lực.

4. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước không thể tách rời vai trò của mỗi người dân. Mỗi người dân cần có nhận thức đúng đắn về sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, có cái nhìn khách quan về quá trình CNH, HĐH.

Hiểu rõ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lựa chọn ngành, sản phẩm có sức cạnh tranh mạnh, phù hợp với nhu cầu thị trường. KTTN biết vận dụng tốt thành quả của CNH, HĐH vào quá trình phát triển kinh tế và sản xuất.

Công dân phải tiếp tục học tập để nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật hiện đại.

Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn gửi gắm đến những ai đang tham gia vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi đăng tải sẽ giúp bạn hiểu được quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Họ nhận thức đầy đủ vai trò, nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mọi vướng mắc hoặc cần hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác vui lòng liên hệ Các Công Ty Luật Tư Vấn Pháp Luật Trực Tuyến Qua Tổng Đài 24/7bấm ngay số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp đến: [email protected] tham khảo ý kiến.

Nguồn: Học viện Tài nguyên và Môi trường Miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *