Tìm hiểu Ngân hàng thắc mắc mô đun 3 môn Toán tiểu học mới nhất số 1

Ngân hàng câu hỏi học phần 3 môn Toán sơ cấp được Luật Minh Khuê giới thiệu nhằm giúp quý thầy cô ôn tập và hoàn thành học phần này một cách hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo các bài mới nhất của Module 3 Ngân hàng câu hỏi Toán tiểu học dưới đây.

1. Module Toán Tiểu học 3 là gì?

Ngân hàng câu hỏi Toán tiểu học Module 3 là tài liệu gồm nhiều bài toán và bài tập dành cho học sinh tiểu học. Tài liệu này là công cụ bổ trợ cho việc dạy và học môn Toán, giúp giáo viên và học sinh tiểu học lĩnh hội kiến ​​thức, kỹ năng và có khả năng vận dụng vào thực tiễn. Ngân hàng câu hỏi Toán tiểu học Module 3 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Đây là tài liệu học tập cần thiết để hoàn thành tốt nhất phần đào tạo Học phần 3. Giáo viên có thể tham khảo ngân hàng câu hỏi này trong quá trình giảng dạy.

2. Ngân hàng câu hỏi học phần toán 3 học phần tiểu học mới nhất

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng nhất.

Bạn đang xem bài đăng mới nhất: Ngân hàng câu hỏi học phần ba môn toán tiểu học mới nhất

Phát biểu nào sau đây về đánh giá năng lực là không đúng?

Đánh giá năng lực là đánh giá sự tiến bộ của bản thân người học.

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình giảng dạy và chú ý khi bạn học.

Đánh giá việc tiếp thu kiến ​​thức, kỹ năng so với mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá năng lực vận dụng kiến ​​thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là đúng về ưu điểm của phương pháp nhận xét bằng văn bản trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường trung học phổ thông?

Có khả năng đo lường các mục tiêu cần thiết và đo lường tốt ở các mức độ lĩnh hội, tổng hợp và đánh giá.

Nó có những ưu điểm vượt trội như thời gian đánh giá ngắn và độ tin cậy cao.

khách quan, hạn chế sự phụ thuộc chủ quan của thẩm phán.

Bao trọn khóa học.

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Phát biểu nào sau đây về các phương pháp đánh giá thông thường là không đúng?

Đánh giá xảy ra trong quá trình dạy học.

Đánh giá chỉ đơn giản là so sánh một học sinh với một học sinh khác.

Đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học.

Đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu hỏi nào sau đây dùng để đánh giá mức độ vận dụng của học sinh theo Thang đo nhận thức của Bloom?

Bạn sẽ thay đổi yếu tố nào nếu…

Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo…?

Bạn có thể mô tả những gì đã xảy ra …?

Làm thế nào để tôi giải thích …?

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng nhất

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đặc điểm của các bài toán/bài tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh?

Tích cực vận dụng kiến ​​thức toán học vào các tình huống thực tế

Đề xuất các lộ trình và giải pháp khác nhau

Hỗ trợ tư nhân hóa học tập không hoạt động.

phân hóa nội bộ

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng nhất

Các bài đánh giá định kỳ môn toán diễn ra vào các thời điểm sau:

Cuối học kỳ 1, cuối năm 4, năm 5

Giữa học kỳ I, cuối học kỳ I và II

Giữa kỳ I, Cuối kỳ I, Giữa kỳ II và Cuối năm

Học kỳ đầu tiên kết thúc và năm học kết thúc. Riêng khối lớp 4 và lớp 5 có ôn tập thường xuyên vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II.

Câu 7. Chọn câu trả lời đúng nhất

Năng lực và phẩm chất của học sinh tiểu học được đánh giá thường xuyên theo các mức độ sau:

Hoàn thành tốt, hoàn thành, hoàn tác.

Khá, Trung bình, Trung bình, Yếu.

OK, vượt qua, thất bại.

Thôi thì có thành tựu cũng cần phải nỗ lực.

Câu 8. Chọn câu trả lời đúng nhất

Thu thập bằng chứng liên quan đến kết quả học tập của học sinh trong quá trình học tập, cung cấp thông tin phản hồi cho học sinh và giáo viên về những việc đã làm so với mục tiêu.

Thường xuyên đánh giá các khái niệm.

cho mục đích đánh giá định kỳ.

Nội dung được xem xét thường xuyên.

Phương pháp đánh giá định kỳ.

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng nhất

Trong tài liệu này, “đưa ra câu trả lời cho tình huống đặt ra trong câu hỏi thực tế” là một chỉ số của trường tiểu học cho thành phần nào sau đây?

Khả năng mô phỏng toán học

giải toán

Kỹ năng giao tiếp toán học

Tư duy toán học và kỹ năng suy luận.

Câu 10. Chọn câu trả lời đúng nhất

Phương pháp nào sau đây không được sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về kiến ​​thức, kỹ năng tổ chức kiểm tra đánh giá theo định hướng bồi dưỡng phẩm chất, năng lực học sinh?

Tổ chức các khóa đào tạo

Viện đào tạo trực tuyến.

Tổ chức, thiết kế các chủ đề dạy học.

Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn.

Câu 11. Chọn câu trả lời đúng nhất

Sau khi tổ chức cho học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập, giáo viên thường thu thập và lưu trữ kết quả học tập của học sinh để làm cơ sở đánh giá quá trình học tập của mỗi học sinh. Phương pháp đánh giá nào sau đây được sử dụng cho công việc của giáo viên?

Quan sát.

phương pháp vấn đáp.

Làm thế nào để viết bình luận.

Phương pháp đánh giá thông qua hồ sơ học tập.

Câu 12. Chọn câu trả lời đúng nhất

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên thường xuyên ghi nhận ưu khuyết điểm nổi bật của từng học sinh để làm cơ sở đánh giá. Giáo viên đã sử dụng công cụ đánh giá nào sau đây?

Phiếu quan sát.

câu hỏi ngắn

ôn tập

nghiên cứu trường hợp.

Câu 13. Chọn câu trả lời đúng nhất

Thiết kế câu hỏi/bài tập mức độ từ yêu cầu cần đạt “Khắc phục một số bài toán thực tiễn liên quan đến đo lường nỗ lực học tập”:

Biết

hiểu

vận dụng

Sáng tạo

Câu 14. Chọn câu trả lời đúng nhất

Trong tài liệu này, chỉ số “Thể hiện sự tự tin khi trả lời câu hỏi, trình bày và thảo luận nội dung toán học trong các tình huống đơn giản” tương ứng với yếu tố năng lực nào?

tự kiểm soát và tự học

Khả năng giao tiếp và hợp tác

Kỹ năng giao tiếp toán học

Khả năng giải quyết các vấn đề toán học.

Câu 15. Chọn câu trả lời đúng nhất

thích hợp điền vào chỗ trống đoạn thông tin “………. là hoạt động đánh giá thể hiện cụ thể các thành phần năng lực, hoạt động giáo dục, phẩm chất và năng lực của từng đối tượng phù hợp với yêu cầu cần đạt trong quá trình thực hiện hoạt động dạy học.” Sức mạnh của học sinh” có:

đánh giá thường xuyên

đánh giá thường xuyên

Đánh giá quan sát

đánh giá chữ viết tay

Câu 16. Chọn câu trả lời đúng nhất

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về ưu điểm của hình thức viết trắc nghiệm khách quan?

Đo lường hiệu quả khả năng diễn đạt, tổ chức thuyết trình và phát triển ý tưởng mới

phụ thuộc vào ý kiến ​​chủ quan của thẩm phán

Giúp nâng cao tính khách quan, hiệu lực và độ tin cậy của các nhận xét, đánh giá.

Khả năng bao quát kiến ​​thức chưa cao, đánh giá đồng thời ít học sinh.

Câu 17. Chọn câu trả lời đúng nhất

Trong tài liệu này, “trình bày bằng chứng, lập luận và hiểu rõ lập luận trước khi rút ra kết luận” là một chỉ số đánh giá cấu phần năng lực nào ở tiểu học?

Kỹ năng giao tiếp toán học

Khả năng giao tiếp và hợp tác

Tư duy toán học và kỹ năng suy luận

giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Câu 18. Chọn câu trả lời đúng nhất

Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp “…”. Gồm nhiều nhánh, mỗi nhánh có nhiều bộ phận khác nhau và được thể hiện bằng đường phát triển của từng thành tố năng lực toán học” là:

khả năng toán học

đường khả năng

Con đường đến với năng lực toán học

con đường phát triển

Câu 19. Chọn câu trả lời đúng nhất

Xuất phát từ việc thực hiện yêu cầu “hiểu ý nghĩa thực tiễn của phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế”, chủ đề thiết kế là:

Biết

hiểu

vận dụng

Sáng tạo

Câu 20. Chọn câu trả lời đúng nhất

Các dạng câu hỏi/bài tập viết trắc nghiệm khách quan bao gồm:

hỏi đáp, quan sát

trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, viết

Câu hỏi ghép, câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi điền vào chỗ trống và câu hỏi đúng sai.

Câu hỏi đóng, câu hỏi mở.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết liên quan của Luật Minh Khuê: Ngân hàng câu hỏi Module 3 môn Toán tiểu học mới nhất . Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn pháp luật trực tuyến qua hotline: 1900.6162 Hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: [email protected] Để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến bài viết của Luật Minh Khuê.

Nguồn: Học viện Tài nguyên và Môi trường Miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *