phế hậu tướng quân


Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Ngôn tình cổ truyền, cung đình, cuộc chiến tranh, ngược thân thuộc, ngược tâm, SE

Độ dài: 1 tập dượt – 13 chương

(bản xuất bản)

phế hậu tướng quân

Văn án

Tả Thương Lang nường, kể từ khoảng thời gian ngắn được Mộ Dung Viêm cứu vớt sinh sống từng thề thốt với lòng bản thân tiếp tục vì như thế người chủ nhưng mà sinh nhưng mà tử. Vì hắn nhưng mà gạt bỏ thân thuộc phận phái nữ nhi, trở nên tướng mạo quân bám tiết rơi ngôi trường. Vì hắn nhưng mà chôn chặt tình thương yêu trong thâm tâm, trở nên hoàng thái tử phi thế thân thuộc ko ân oán ko hối hận. Vì hắn nhưng mà gạt bỏ bạn dạng thân thuộc bản thân, trở nên bất kể ai, bất kể điều gì hắn cần thiết. Nhưng còn Mộ Dung Viêm, so với hắn, nường là gì vô tham lam vọng giang sơn? Ước vọng của nường hoàn toàn có thể nào là trở nên sự thật? Rượu rét mướt thân thuộc tàn, trái khoáy tim hóa đá, sao dám cầu chút tình yêu của bậc đế vương?

Bạn đang xem: phế hậu tướng quân

Ngoài Chúc Lương, nào là ai được hóa trở thành hồ nước điệp? Kết đôn đốc mẩu chuyện, điều thề… thôi thôi tiếp tục trở thành điều thưa dông bay…

hghjgj

MỤC LỤC

Mở đầu

Xem thêm: tổng tài cuồng vợ

Chương 01

Chương 02 – Chương 03 – Chương 04

Xem thêm: cục cưng bé nhỏ ăn no chưa

Chương 05 – Chương 06 – Chương 07

Chương 08 – Chương 09 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13

~ HOÀN ~

Tác giả

Bình luận