nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ

 • Reads 480,000
 • Votes 13,091
 • Parts 88

Complete, First published Oct 28, 2016

Bạn đang xem: nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ

Table of contents

 • Chương 1: Trở Thành Một Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 2: Không Gian Xuất Hiện

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 3: Nữ Chủ Tiểu Thuyết Xuất Hiện

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 4: Nhìn Thấy Mưu Đồ Của Phụ Thân

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 5: Có Qua Có Lại Mới Toại Lòng Nhau

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 6: Thời Gian Chờ Ngày Tuyển Tú

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 7: Thái Giám Tổng Quản Khiếp Sợ

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 8: Hoàng Đế Quyết Định

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 10: Liễu Tương Nhã Biểu Diễn

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 11: Nếu Nói" tình cờ Dưng Nổi Tiếng"

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 12: Lần Đầu Sắc Phong

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 14: Trở Thành Người Thị Tẩm Đầu Tiên

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 16: Quyết Định Dùng Dược Thiện

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 18: Cung Tần Làm Khó Dễ

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 20: Ai Là Người Ra Tay?

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 21: Hoàng Thượng Nghe Lén

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 22: Chân Tướng Thị Tẩm

  Fri, Oct 28, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Chương 24: Thái Hậu Hỏi Tội

  Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Chương 26: Sốt Ruột Trước Ngày Cấm Túc

  Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

  Xem thêm: nghe nói anh thích tôi

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

  Xem thêm: truyện mục thần ký

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam
  
  Truyện 88 chương hoàn
  
  Truyện Nhật Ký Thăng Cấp Tại Hậu Cung Của Nữ Phụ là 1 trong những truyện khá mê hoặc và lý thú, truyện lấy chủ thể đó là mẩu truyện xuyên qua quýt của anh hùng chủ yếu, xuyên qua quýt vẫn Chịu đựng nhiều uất ức tuy vậy xuyên qua quýt mà còn phải nên Chịu đựng cảnh thống cay đắng thì đích thị thiệt là chan chứa bi phẫn. Nàng rớt vào vùng cung cấm, nên tự động lực cánh sinh, đấu tranh giành từng ngày, từng ngày nhằm sinh sống sót. Truyện xuyên ko của nường chính thức lắm phiền toái và kết đốc cũng chan chứa mới nhất kỳ lạ.
  
  Liễu Vi Dung nói theo cách khác là rất rất bi thống xuyên qua quýt. Trong một cuốn tè thuyết cung đấu nhưng mà nường một vừa hai phải mới nhất coi đoạn mang 1 phái nữ phụ thực hiện vật mất mát, nường tao trước thời điểm ngày tuyển chọn tú bị u cả hạ dược thành quả bị người thực hiện bỏ không còn trong sáng, phái nữ phụ thực hiện vật mất mát vì thế quá bi phẫn, thống khổ nhưng mà tự động tử...
  
  Có nên quá thảm kịch hoặc không? Thật may ông trời hỗ trợ - phối mang đến nường một không khí tùy thân
  Vì thay cho thay đổi số mạng, bay ngoài ấn định đoạt của u cả, giải pháp có một không hai đó là vô cung thực hiện phái nữ nhân của Hoàng đế! Nguyên tác vô tè thuyết cung đấu đó là người sáng tác bịa đặt điều !!! Vì ham muốn mang đến phái nữ công ty không ngừng mở rộng Án Tay Vàng rời khỏi nhưng mà thôi!
  
  Nhật ký của nường liệu rất có thể ghi lại hoàn toàn vẹn những tranh tài nhưng mà nường nên trải qua quýt hay là không, đem nên hay là không đó cũng là 1 trong những hành trình dài nhưng mà bản thân nên lăn lộn lộn thật nhiều, tuy nhiên cũng thiệt niềm hạnh phúc. Mời độc giả truyện nhằm vấn đáp thắc mắc này.

#685ngontinh