nguyệt lại vân sơ

nlvs

Tên: Nguyt li vân sơ (trăng lười mây thưa)

Thể loại: ngôn tình, huyn huyn, n sư phái nam đồ, He

Số chương: 33 Chương + 2 nước ngoài truyện

Tình trạng bạn dạng gốc: Hoàn

Convert + Edit: Minnamin

Đây là 1 trong trong mỗi truyện của người sáng tác nhưng mà bản thân yêu thương quí – Na Chích Hồ Ly, hiểu Thủy tú nện minh, Túy khách hàng cư, Vật vô ao, bản thân ko kìm được ham muốn thăm dò thêm thắt những kiệt tác của người sáng tác đem lối ghi chép tưng tửng, không thực sự nhiều thủ đoạn và thảm kịch tuy nhiên đầy đủ lôi kéo này, và bản thân thấy cỗ truyện này,  mình đặc biệt quí nên ham muốn thực hiện nó như 1 kỉ niệm nhằm lưu giữ vô blog của tôi. ^_^

Văn Án

Tiết tử

☆   Chương 1   ☆   Chương 2   ☆   Chương 3   ☆

☆   Chương 4   ☆   Chương 5   ☆

☆   Chương 6   ☆   Chương 7   ☆   Chương 8   ☆

☆   Chương 9   ☆   Chương 10   ☆

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

☆   Chương 11   ☆   Chương 12   ☆   Chương 13   ☆

☆   Chương 14   ☆   Chương 15   ☆

☆   Chương 16   ☆   Chương 17   ☆   Chương 18   ☆

☆   Chương 19   ☆   Chương 20   ☆

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

☆   Chương 21   ☆   Chương 22   ☆   Chương 23   ☆

☆   Chương 24   ☆   Chương 25   ☆

☆   Chương 26   ☆   Chương 27   ☆   Chương 28   ☆

☆   Chương 29   ☆   Chương 30   ☆

√√√√√√√√√√

☆   Chương 31   ☆   Chương 32   ☆   Chương 33   ☆

☆   Ngoại truyện 1   ☆   Ngoại truyện 2   ☆

~~ Hết ~~

Tác giả

Bình luận