mùa xuân hoang dã

 • Reads 120,124
 • Votes 7,790
 • Parts 94

Complete, First published May 23, 2022

Bạn đang xem: mùa xuân hoang dã

Table of contents

 • Mon, May 23, 2022

 • Mon, May 23, 2022

 • Mon, May 23, 2022

 • Mon, May 23, 2022

 • Mon, May 23, 2022

 • Mon, May 23, 2022

 • Mon, May 23, 2022

 • Mon, May 23, 2022

 • Mon, May 23, 2022

 • Mon, May 23, 2022

 • Mon, May 23, 2022

 • Tue, May 24, 2022

 • Tue, May 24, 2022

 • Tue, May 24, 2022

 • Tue, May 24, 2022

 • Tue, May 24, 2022

 • Tue, May 24, 2022

 • Tue, May 24, 2022

 • Tue, May 24, 2022

 • Tue, May 24, 2022

 • Tue, May 24, 2022

 • Wed, May 25, 2022

 • Wed, May 25, 2022

 • Wed, May 25, 2022

 • Wed, May 25, 2022

 • Wed, May 25, 2022

 • Wed, May 25, 2022

 • Wed, May 25, 2022

 • Wed, May 25, 2022

 • Wed, May 25, 2022

 • Wed, May 25, 2022

 • Sat, May 28, 2022

 • Sat, May 28, 2022

 • Sat, May 28, 2022

 • Sat, May 28, 2022

 • Sat, May 28, 2022

 • Sat, May 28, 2022

 • Sat, May 28, 2022

 • Sat, May 28, 2022

 • Sat, May 28, 2022

 • Sat, May 28, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Chương 50 (Phản công - H)

  Sun, May 29, 2022

  Xem thêm: truyện không hề đáng yêu

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Chương 75 (Phản công - H)

  Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Mon, May 30, 2022

 • Ngoại truyện Tưởng Thanh Duy & Vạn Kính Tiên (1)

  Mon, Jun đôi mươi, 2022

 • Ngoại truyện Tưởng Thanh Duy & Vạn Kính Tiên (2)

  Mon, Jun đôi mươi, 2022

 • Ngoại truyện Tưởng Thanh Duy & Vạn Kính Tiên (3)

  Mon, Jun đôi mươi, 2022

 • Ngoại truyện Tưởng Thanh Duy & Vạn Kính Tiên (4)

  Mon, Jun đôi mươi, 2022

 • Ngoại truyện Tưởng Thanh Duy & Vạn Kính Tiên (5)

  Mon, Jun đôi mươi, 2022

 • Ngoại truyện Tưởng Thanh Duy & Vạn Kính Tiên (6)

  Mon, Jun đôi mươi, 2022

 • Ngoại truyện Tưởng Thanh Duy & Vạn Kính Tiên (7)

  Mon, Jun đôi mươi, 2022

 • Ngoại truyện Tưởng Thanh Duy & Vạn Kính Tiên (8)

  Mon, Jun đôi mươi, 2022

 • Ngoại truyện Tưởng Thanh Duy & Vạn Kính Tiên (9)

  Xem thêm: tổng tài đại nhân thể lực tốt

  Mon, Jun đôi mươi, 2022

 • Ngoại truyện Tưởng Thanh Duy & Vạn Kính Tiên (10)

  Mon, Jun đôi mươi, 2022

Tác giả: Blueky
  
  Thể loại: Hiện đại, vòng vui chơi, cường cường, bao chăm sóc trở thành chân ái, sở hữu phản công, sở hữu H, HE
  
  Số chương: 83 + 10PN
  
  Nhân vật: Hạ Khôn (tổng tài cường thế kim công ty công) - Khâu Y Dã (ôn hòa lý trí thao diễn viên phái tiềm năng thụ)
  
  Edit: July | Beta: Bluerious
  
  GIỚI THIỆU
  Một thao diễn viên tuyến tám tự động nhận ngoài con trai rời khỏi thì khá đầy đủ cái gì và một kim công ty ích kỷ khá đầy đủ con trai.
  
  Một giới vui chơi tráng lệ và trang nghiêm đứng đắn. 
  
  Hai người con trai tự động cho rằng bản thân mưu trí.
  
  Diễn viên tuyến tám chỉ mong muốn an ổn định dò thám chúng ta chóng sinh sống qua quýt ngày x Tổng tài không thích độc đoán lại một mực say sưa trò chăm sóc trở thành hình họa đế.
  
  Cuối nằm trong, từng chuyện lại không giống như ý mong muốn.