ma đạo tổ sư tiểu thuyết

 • Reads 38,498
 • Votes 1,385
 • Parts 126

Complete, First published Aug 23, 2021

Bạn đang xem: ma đạo tổ sư tiểu thuyết

Table of contents

 • Giới thiệu hero - manhua

  Wed, Aug 25, 2021

 • Wed, Aug 25, 2021

 • Wed, Aug 25, 2021

 • Wed, Aug 25, 2021

 • Wed, Aug 25, 2021

 • Wed, Aug 25, 2021

 • Wed, Aug 25, 2021

 • Wed, Aug 25, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • 28: Kiểu loại (sáng trong)

  Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Fri, Aug 27, 2021

 • Fri, Aug 27, 2021

 • Fri, Aug 27, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Mon, Aug 30, 2021

 • Tue, Aug 31, 2021

  Xem thêm: biển bình trúc

 • Tue, Aug 31, 2021

 • Tue, Aug 31, 2021

 • Tue, Aug 31, 2021

 • Tue, Aug 31, 2021

 • Tue, Aug 31, 2021

 • Tue, Aug 31, 2021

 • Wed, Sep 1, 2021

 • Wed, Sep 1, 2021

 • Wed, Sep 1, 2021

 • Wed, Sep 1, 2021

 • Wed, Sep 1, 2021

 • Thu, Sep 2, 2021

 • Thu, Sep 2, 2021

 • Thu, Sep 2, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • 121: PN ngôi trường săn bắn ở núi Bách Phượng

  Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sun, Sep 5, 2021

 • Sun, Sep 5, 2021

  Xem thêm: tự cẩm truyện

 • Ảnh kể từ film Trần Tình Lệnh

  Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

Ma Đạo Tổ Sư 
  Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu 
  
  Thể loại : Cổ đại - Trùng sinh - Tu tiên - Huyền huyễn - 1×1 - HE - thiên tác chi ăn ý - linh dị thần tai ác - tiên hiệp tu chân. 
  Nhân vật chính: Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh -Thụ), Lam Vong Cơ (Lam Trạm -công). 
  Couple: Cao quý lãnh diễm (Băng đá muộn tao) công x Tà mị cuồng quyến (Thánh kiểu mẫu cao bồi phong tao) thụ. 
  Số chương: 113 chương + 7 PN 
  Editor: Đậu Moe, Phongbienthai. 
  Nguồn: https://m.truyencuatui.net/html. ( kể từ c1 - c99) 
  Edit: Rin x Bánh Phô Mai - Beta: Rindoll; Nguồn: https://chintarinmochin.blogspot.com (C99- c113) 
  Nguồn: 7 Ngoại truyện: hùn nhặt đầy đủ trang web, mạn luật lệ ko thể kể không còn thương hiệu  
  
  Giới thiệu: Kiếp trước, Nguỵ Vô Tiện bị vạn người bỉ báng, thanh danh tan nát nhừ. Bị sư đệ - kẻ thân ái cận nhất dẫn người đến tới tận sào huyệt kết liễu. Tung hoành một đời, lại bị tiêu diệt ko toàn thây. Từng là 1 trong những ma mãnh đạo tổ sư nhấc lên tinh ma phong huyết vũ, bị tiêu diệt chuồn rồi sinh sống lại, lại trở thành một thương hiệu... Não tàn. Lại còn là 1 trong những thương hiệu óc tàn đoạn tụ người người hô đánh! Ta thấy chư quân căn bệnh dữ lắm, liệu chư quân đem thấy tựa như tao. Hắn ra quyết định thực hiện một thương hiệu óc tàn có trách nhiệm. Nhưng tu quỷ đạo chứ không hề tu tiên, đem ngươi thiên quân vạn mã, ác bá thập phương, kỳ hiệp Cửu Châu, Cao Lĩnh chi hoa. Một Lúc vẫn hóa trở thành cầm cát vàng, toàn bộ đều thu về bên dưới trướng, thao tác mang lại tao, đem tao sai sử!
  
  Nguồn: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=407098
  
  Note: Truyện lưu nhằm đọc dễ dàng. Chưa van nài luật lệ editor và người sáng tác. Nếu editor và người sáng tác đem chủ kiến, ib bản thân tiếp tục gỡ ngay lập tức.