lão phu thiếu thê

laophuthieuthe

Lão Phu Thiếu Thê

Tên gốc: 老夫少妻

Bạn đang xem: lão phu thiếu thê

Tạm dịch: Chồng già nua phu nhân trẻ con =)) aka trâu già nua gặm cỏ non

Tác giả: Sất Gia

Thể loại: Tình hữu độc công cộng, bá đạo công nghịch ngợm thụ, công sủng thụ, tuy nhiên tính sống chết, ngọt ngào và lắng đọng, phụ vương nó sinh hoạt, HE.

Tình trạng raw: Hoàn 81 chương.

Tình trạng edit: Hoàn

Trans: Quách Tĩnh ca ca

Edit: Lạc

Beta: Dực, Lạc.

ĐANG BETA LẠI

–ooo—

Mục Lục

Văn án

Chương 1

Chương 2 – Chương 3

Chương 4 – Chương 5 – Chương 6

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13

Chương 14 Chương 15

Chương 16

Chương 17 – Chương 18

Chương 19 – Chương trăng tròn – Chương 21

Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Xem thêm: thiếu tướng cùng cô vợ bướng bỉnh

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28

Chương 29 – Chương 30

Chương 31

Chương 32 – Chương 33

Chương 34 – Chương 35 – Chương 36

Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43

Chương 44 – Chương 45

Chương 46

Chương 47 – Chương 48

Chương 49 – Chương 50 – Chương 51

Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58

Chương 59 – Chương 60

Chương 61

Chương 62 – Chương 63

Chương 64 – Chương 65 – Chương 66

Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70

Chương 71 – Chương 72 – Chương 73

Chương 74 – Chương 75

Chương 76

Xem thêm: người chồng máu lạnh

Chương 77 – Chương 78

Chương 79 – Chương 80 – Chương 81

Hoàn