giá như mình đừng gặp gỡ

Đến nội dung

GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG GẶP GỠ 

Tác giả: Mười Bốn Quân Cờ 

Thể loại: Hiện đại, tầm nhìn phái đẹp công ty, ngược phái đẹp trước ngược phái mạnh sau, BE. 

Dịch bởi: Mây 

Bản gửi ngữ phi thương nghiệp thuộc về của Mây, phấn khởi lòng ko tự động ý repost!! 

Xem thêm: em ngọt như độc dược

________ 

Văn án:  

Năm loại tư kết duyên với Tống Tùy, bạch nguyệt quang quẻ của anh ấy ấy ly thơm về nước. 

Để mang lại tất cả xấu đi thì thời điểm hiện tại tôi giắt các bệnh ung thư chuẩn bị ch.ết. 

Trong vòng gần đầy nửa năm còn sót lại của đời người, tôi luôn luôn nhập vai một người phu nhân chất lượng tốt của anh ấy ấy. 

Xem thêm: hành trình về phương đông

Cho cho tới Khi tôi tạ thế, tuy nhiên Tống Tùy phát âm được nhật ký tôi nhằm lại cũng trọn vẹn sụp sụp đổ. 

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 |

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 |