cuộc sống sâu gạo của nữ phụ

 • Reads 253,790
 • Votes 10,228
 • Parts 36

Complete, First published Aug 24, 2017

Bạn đang xem: cuộc sống sâu gạo của nữ phụ

Table of contents

 • Thu, Aug 24, 2017

 • Chương 2: Nàng đem vị hít phu sao?

  Thu, Aug 24, 2017

 • Chương 3: Gả cho tới người nào cũng hoàn toàn có thể thực hiện sâu sắc gạo

  Thu, Aug 24, 2017

 • Chương 4: Khẩu dụ của thái hậu

  Thu, Aug 24, 2017

 • Chương 5: Sinh thần của tam vương vãi gia

  Thu, Aug 24, 2017

 • Sat, Jun 16, 2018

 • Sat, Jun 16, 2018

 • Chương 8: Chuẩn bị thị tẩm

  Sat, Jun 16, 2018

 • Sat, Jun 16, 2018

 • Sat, Jun 16, 2018

 • Sat, Jun 16, 2018

 • Sat, Jun 16, 2018

 • Sat, Jun 8, 2019

 • Chương 14: Liều mạng vì thế bởi vì hữu

  Sat, Jun 8, 2019

 • Sat, Jun 8, 2019

 • Chương 16: "Bất cứ người nào cũng ko gặp"

  Mon, Jul 15, 2019

 • Mon, Jul 15, 2019

 • Chương 18:Trẫm cho tới nường phi lễ

  Mon, Jul 15, 2019

 • Mon, Jul 15, 2019

  Xem thêm: bến xe tiểu thuyết

 • Mon, Jul 15, 2019

 • Mon, Jul 15, 2019

 • Mon, Jul 15, 2019

 • Chương 23: Âm mưu đồ của Trịnh phi

  Mon, Jul 15, 2019

 • Chương 24:Nàng "ăn" ko đầy đủ no

  Tue, Jul 16, 2019

 • Chương 25: Hoàng hậu "vong"

  Tue, Jul 16, 2019

 • Chương 26: Kế hoạch ly gián

  Tue, Jul 16, 2019

 • Chương 27: Kế hoạch vứt trốn

  Tue, Jul 16, 2019

 • Chương 28: Sâu gạo vùng lên

  Tue, Jul 16, 2019

 • Tue, Jul 16, 2019

 • Chương 30: Ngôi vua bị ghét bỏ bỏ

  Tue, Jul 16, 2019

 • Chương 31: Lệ tần đem thai

  Tue, Jul 16, 2019

 • Chương 32: Chính Đức Đế cũng rét mướt mặt

  Tue, Jul 16, 2019

 • Tue, Jul 16, 2019

 • Tue, Jul 16, 2019

 • Chương 34-2:Ngoại truyện:Vũ Văn Trác (1)

  Tue, Jul 16, 2019

  Xem thêm: sau khi về hưu phán quan tham gia trò chơi chạy trốn

 • Chương 34-3: Ngoại truyện (2)

  Tue, Jul 16, 2019

Người này ê bỗng nhiên bị....xuyên.
  
  Trích đoạn:
  
  Tháng tía, cây xanh xanh xao tươi tỉnh, chim ca ríu rít, người này ê kháng cằm nom đi ra hành lang cửa số trầm tư, tâm lý vì sao bỗng nhiên thức dậy thấy tôi đã xuyên không?
  
  Người này này là con cái cưng của trời, sinh đi ra đã nhận được được mến yêu kể từ thập phương tám phía, người gặp gỡ người mến, nhì mươi sáu tuổi hạc "xuân" ,là mái ấm thiết 
  -----------------
  Nguồn : truyenfull
   💋💋💋💋

#424langman