#1Vật đồng bộ là gì? Nêu ví dụ và những quy định của pháp luật về vật đồng bộ? mới nhất

Đối tượng đồng bộ là gì? Tiếng Anh pháp lý? Một ví dụ về một đối tượng đồng bộ? Luật đối tượng đồng bộ? Sự khác biệt giữa các đối tượng đồng bộ và không đồng bộ là gì? Quy định pháp luật về nghĩa vụ bàn giao cơ sở vật chất đồng bộ? Cơ sở vật chất đồng bộ có được coi là tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không?

Sự vật là một bộ phận của thế giới vật chất, là tồn tại khách quan mà con người có thể nhận thức được bằng các giác quan. Các đối tượng được chia thành nhiều nhóm. Vậy đồng bộ là gì? Cơ sở vật chất đồng bộ được pháp luật ngày nay quy định. Bài viết dưới đây Luật Đà Nẵng Dương Gia sẽ làm rõ vấn đề này.

Bạn đang xem bài viết: Đối tượng đồng bộ là gì? Cho ví dụ và quy định của pháp luật về cơ sở vật chất đồng bộ?

40

luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Dân sự 2015;
 • Quy định 21/2021/NĐ-CP quy định việc áp dụng Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

1. Đối tượng đồng bộ là gì?

Theo quy định của pháp luật, tại Điều 114 BLDS 2015 quy định rõ, công trình đồng bộ là công trình bao gồm các bộ phận hoặc các bộ phận ăn khớp với nhau, liên kết với nhau thành một tổng thể mà nếu thiếu một trong các bộ phận thì bộ phận hoặc bộ phận, bộ phận không đúng quy cách, chủng loại, không sử dụng được hoặc giảm giá trị sử dụng của vật.

Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đồng bộ thì phải chuyển giao toàn bộ bộ phận hoặc bộ phận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Tiếng Anh pháp lý

Đối tượng đồng bộ được dịch sang tiếng Anh như sau: Đối tượng đồng bộ

Đối tượng đồng bộ là đối tượng gồm các bộ phận hoặc các bộ phận liên kết với nhau và liên kết với nhau thành một tổng thể mà nếu thiếu một bộ phận hoặc có hoặc có bộ phận không đúng quy cách, chủng loại thì không thể đưa vào sử dụng hoặc giá trị sử dụng của vật bị giảm sút.

3. Ví dụ về đối tượng đồng bộ

Như đã nói, một đối tượng bao gồm nhiều bộ phận hợp lại thành một thể, mỗi bộ phận có thể tách rời nhau nhưng khi lắp ráp lại thì trở thành một bộ phận hoàn chỉnh. Nếu thiếu một trong các bộ phận thì không sử dụng được hoặc giảm giá trị công dụng.

Lấy một ví dụ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, một chiếc xe máy có chìa khóa động cơ là một bộ phận hộ tống. không có chìa khóa, xe máy sẽ không khởi động và không thể sử dụng được. Ngược lại, nếu bạn không có động cơ, chìa khóa thì không thể làm được gì. Điều 114 quy định rõ đối tượng đồng bộ là đối tượng gồm các bộ phận hoặc bộ phận liên kết với nhau, liên kết với nhau thành một chỉnh thể mà thiếu một bộ phận thì các bộ phận hoặc bộ phận hoặc bộ phận đó là không chính xác. Thông số kỹ thuật hoặc loại không sử dụng được. hoặc giá trị sử dụng của đối tượng bị giảm đi. Ngoài ra, tất cả các bộ phận hoặc thành phần phải được chuyển giao khi chuyển giao. Vì vậy, xe máy và chìa khóa được coi là một vật đồng bộ nên trong mọi giao dịch mua bán xe máy, mỗi chiếc xe máy đều có một loại khóa đặc trưng. Nhà sản xuất và nhà phân phối có nghĩa vụ và trách nhiệm giao chìa khóa cho chủ sở hữu xe máy.

Tham Khảo Thêm:  #1Tuổi Tỵ Và Tuổi Tuất Có Hợp Nhau Không? Liệu Nên Về 1 Nhà? mới nhất

4. Luật về công trình đồng bộ

đầu tiên, chúng ta nên làm rõ thuật ngữ này là gì? Sự vật là một bộ phận của thế giới vật chất, là cái tồn tại khách quan mà con người có thể nhận thức được bằng các giác quan. Một vật chỉ có ý nghĩa khi nó trở thành khách thể trong một quan hệ pháp luật, vì vậy, nếu một bộ phận của thế giới vật chất không thể kiểm soát, sở hữu nó thì cũng có nghĩa là con người không thể tác động, xâm nhập vào nó. Là chủ thể của quan hệ pháp luật, khách thể phải chiếm ưu thế so với lợi ích của chủ thể trong quan hệ pháp luật. Các điều kiện sau đây phải được đáp ứng:

 • Là một bộ phận cho thế giới vật chất
 • Mọi người sở hữu và mang lại lợi ích cho chủ đề
 • Đang tồn tại hoặc hình thành trong tương lai
 • Chủ thể phải có giá trị đặc trưng và trở thành chủ thể của tác phẩm dân sự

Thứ hai, Là cơ sở sở hữu? Điều 105 BLDS 2015 quy định rõ tài sản là: vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Tuỳ theo giá trị, đặc điểm tự nhiên, sự vật được phân thành các loại khác nhau như: vật lợi; công trình chính, phụ; vật chia được và không chia được; vật liệu tiêu hao và không tiêu hao; đối tượng cùng loại, đối tượng đặc thù; đối tượng đồng bộ.

Thứ ba, pháp luật về đối tượng đồng bộ

 • Điều 114 BLDS 2015 quy định khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đồng bộ thì phải chuyển giao cả bộ phận hoặc bộ phận, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Trong quan hệ hợp đồng chuyển giao tài sản, gia công đặt hàng, thuê tài sản, mua bán tài sản… thì việc chuyển giao đối tượng quyền là nghĩa vụ của bên chuyển giao, nếu đối tượng của hợp đồng bị vi phạm thì bên có quyền có quyền yêu cầu bên có quyền giao đúng đối tượng của hợp đồng.
 • Pháp luật quy định cụ thể đồng bộ về đối tượng nhằm điều chỉnh các quan hệ giao dịch có đối tượng là chủ thể, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch. đồng thời là cơ sở pháp lý để khắc phục các tranh chấp về đối tượng của quan hệ là đối tượng đồng bộ.
 • Căn cứ để xác định đối tượng đồng bộ là dựa vào tiêu chí của cơ cấu máy móc, là các bộ phận hoặc bộ phận ăn khớp với nhau, liên hệ với nhau nhằm tạo thành vật có giá trị sử dụng đáp ứng nhu cầu của chủ thể trong sản xuất, công việc kinh doanh, dịch vụ. và đáp ứng các nhu cầu hàng ngày của con người như phương tiện đi lại, thiết bị hỗ trợ nghe, nhìn và các sản phẩm cơ bản khác. Hay trong sản xuất công nghiệp, cơ sở đồng bộ được coi là một dây chuyền trong sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều bộ phận liên kết với nhau, liên kết với nhau thành một hệ thống chỉnh thể, thống nhất thành một dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp, xí nghiệp. Điều 114 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định rõ đối tượng gồm nhiều bộ phận hoặc nhiều phần ăn khớp với nhau và liên quan đến một tổng thể, nhưng nếu thiếu một trong các bộ phận thì không có phần hoặc các phần hoặc nhiều phần nếu vật phù hợp với quy định của pháp luật. thông số kỹ thuật hoặc loại , không thể sử dụng được hoặc giá trị tiện ích của đối tượng đó bị giảm đi. Do đó, các đối tượng riêng lẻ như ô tô, tủ lạnh, tivi, động cơ, v.v. chúng cũng được coi là các đối tượng được đồng bộ hóa
Tham Khảo Thêm:  #1Draft là gì? Draft có ý nghĩa gì trong những ngành nghề khác nhau. mới nhất

5. Sự khác biệt giữa các đối tượng đồng bộ và không đồng bộ là gì?

 • Đối tượng đồng bộ là đối tượng bao gồm các bộ phận hoặc bộ phận ăn khớp với nhau và liên kết với nhau để tạo thành một tổng thể. Vật không đồng bộ là vật có các bộ phận, bộ phận không ăn khớp với nhau làm cho vật không có tính chỉnh thể, giá trị sử dụng yếu, không sử dụng được. Hoặc một đối tượng có kết cấu hoàn chỉnh, các phần ăn khớp với nhau nhưng các bộ phận hoặc các phần không cùng loại, cùng nguồn gốc, chắp vá với nhau để tạo thành đối tượng cũng được coi là đối tượng không đồng bộ.
 • Cơ chế xác định các đối tượng đồng bộ và không đồng bộ được xác định trong cấu trúc cơ học, dựa trên các bộ phận và bộ phận của đối tượng.

6. Quy định của pháp luật về nghĩa vụ giao vật phẩm thống nhất

Thứ nhất, thực hiện nghĩa vụ giao vật

 • Khi thực hiện nghĩa vụ giao nộp vụ án, người có nghĩa vụ giao nộp vụ án có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn an toàn vụ án cho đến khi giao nộp. Khi vật được giao là vật cụ thể thì bên có quyền phải giao vật đó đúng tình trạng yêu cầu.
 • nếu cùng loại thì giao đúng số lượng và chất lượng đã thoả thuận, nếu không thoả thuận về chất lượng thì giao ở mức trung bình.
 • nếu là đối tượng đồng bộ thì phải giao đồng bộ. Vật đồng bộ là tập vật chỉ có đầy đủ giá trị như: Bộ bàn ghế, bộ tem bưu chính, bộ ảnh, bộ thiết bị đồng bộ, v.v. Tập hợp những sự vật phải được kết nối với nhau Nếu thiếu một trong các bộ phận, bộ phận hoặc có bộ phận, bộ phận không đúng quy cách, chủng loại, thông số kỹ thuật thì không sử dụng được hoặc làm giảm giá trị sử dụng của vật đó. . . Đối tượng đồng bộ có thể là đối tượng “ghép nối” như giày, dép, găng tay… Theo quy định, đối tượng đồng bộ là đối tượng thống nhất trong giao thông dân dụng. Vì vậy, khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao máy móc, thiết bị, v.v. liên quan đến một đối tượng đồng bộ, tất cả các bộ phận hoặc bộ phận tạo nên đối tượng đồng bộ phải được chuyển giao. Tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận chuyển giao từng món hoặc từng phần. Ví dụ, chỉ cung cấp một chiếc ghế hoặc chỉ một chiếc bàn.
 • Và căn cứ để thực hiện việc chuyển nhượng phụ thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên được ký kết thông qua hợp đồng, hành vi pháp lý đơn phương, trái phép thực hiện hoạt động kinh doanh, chiếm hữu, sử dụng tài sản của bên khác hoặc bị mua lại tài sản không có căn cứ pháp luật gây thiệt hại cho cả hai bên. lý do hành vi bất hợp pháp và một số căn cứ khác do pháp luật quy định.
Tham Khảo Thêm:  #1Mã số thuế là gì? Ý nghĩa của những con số trên mã số thuế? mới nhất

Thứ hai, thời hạn thực hiện nghĩa vụ giao vụ án

 • Thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của các bên, theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • người có nghĩa vụ

  phải thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự năm 2015, luật khác có liên quan quy định khác.

Nếu bên có quyền đã tự nguyện thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn và bên có quyền đã chấp nhận việc thực hiện nghĩa vụ thì được coi là nghĩa vụ đã được thực hiện đúng hạn.

Trường hợp không xác định được thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điểm 1 Điều 278 Bộ luật Dân sự từ năm 2015 thì mỗi bên có quyền thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho bên kia biết. của nó. trong một thời gian hợp lý.

7. Vật đồng bộ có được coi là tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không?

Điều 8 Quy định 21/2021/NĐ-CP quy định rõ, các biện pháp được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm:

 • Tài sản hiện có hoặc quỹ hình thành trong tương laitrừ trường hợp Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan cấm mua bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao khác quyền tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm;
 • Tài sản được bán trong hợp đồng mua bán tài sản có giữ lại quyền sở hữu;
 • Tài sản là đối tượng của nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ bị vi phạm điều kiện cầm giữ;
 • Tài sản thuộc sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật có liên quan.

từ đó, cơ sở đồng bộ được Bộ luật Dân sự năm 2015 xác định là tài sản dùng để thế chấp thực hiện nghĩa vụ dân sự. Việc xác định vật là vật đồng bộ phải được mô tả rõ ràng, thể hiện đặc điểm rõ ràng theo quy định của BLDS 2015.

Trên đây là toàn bộ thông tin về công trình đồng bộ và quy định của pháp luật về công trình đồng bộ. Chúng tôi hy vọng bài viết trên là hữu ích. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công ty Luật Dương Gia Đà Nẵng để được giải đáp thêm.

Related Posts

#111 câu tìm hiểu kế hoạch bài dạy môn Giáo dục công dân tiểu học mới nhất

Môn Giáo dục công dân cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành phẩm chất, đạo đức của học sinh nên giáo viên…

#1Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trọn bộ mới nhất

Giáo án môn tự nhiên và xã hội lớp 1 gắn kiến ​​thức với đời sống như thế nào và gồm những nội dung gì? 1. Tự…

#1Học sinh giỏi cấp tỉnh được ưu tiên gì 2023 mới nhất? mới nhất

Học sinh giỏi cấp tỉnh có được cộng điểm ưu tiên vào năm cuối 2023? Một số đối tượng được cộng điểm ưu tiên là ai? Công…

#1Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án năm 2022 mới nhất

Dưới đây là một số Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án do hàng ngũ của Luật Minh Khuê biên…

#1Đáp án trắc nghiệm Lịch sử, Địa lý module 9 có đáp án chi tiết mới nhất

Odgovori na pitanja višestrukog izbora iz Istorije – Geografija modul 9 Osnovna škola uključuje pitanja višestrukog izbora, više izbora i popunjavanje praznine prilikom učenja modula 9. Pozovite…

#1Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu nước, quốc gia? mới nhất

Đông Nam Á đa dạng về dân tộc, văn hóa và ngôn ngữ, vậy Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia? Luật Minh Khuê sẽ tư…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *