#1Thủ tục hành chính là gì? những loại thủ tục hành chính đang vận dụng mới nhất

Thủ tục hành chính là gì? Thủ tục hành chính dịch sang tiếng Anh là gì? Nguyên tắc điều chỉnh thủ tục hành chính? Những thủ tục hành chính nào được sử dụng ngày nay? Những việc cán bộ, công chức không được làm khi thực hiện thủ tục hành chính?

Quy trình là để hiểu các bước và cách khắc phục công việc. Cụ thể, để thực hiện hiệu quả một công việc cụ thể, cần tiến hành hàng loạt các hoạt động theo trình tự trước sau và cách thức thực hiện từng bước theo quy định chặt chẽ, riêng biệt thì mới đạt được kết quả như mong muốn.

Bạn đang xem bài viết Thủ tục hành chính là gì? Các loại thủ tục hành chính áp dụng?

Tương tự như vậy, công việc của cơ quan nhà nước phải theo pháp luật, trong đó có các quy định về trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền của từng cơ quan để cải tiến công việc theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó. Khoa học pháp lý gọi chúng là các quy phạm tố tụng. Quy chế này quy định các loại thủ tục trong quản lý nhà nước như thủ tục lập pháp, tư pháp và hành chính. Vậy thủ tục hành chính là gì? Nguyên tắc điều chỉnh thủ tục hành chính? Nội dung bắt buộc của thủ tục hành chính? Những thủ tục hành chính nào được sử dụng ngày nay? Xem những việc không được làm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính dưới đây:

Chúc may mắn!

luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

Cơ sở pháp lý

  • Quy định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ kiểm soát thủ tục hành chính
  • Quy định 92/2017/NĐ-CP sửa đổi Quy chế liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

1. Thủ tục hành chính là gì?

“Thủ tục hành chính” là trình tự, cách thức tiến hành, hồ sơ, điều kiện do cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền quy định để sửa chữa một công việc nhất định liên quan đến cá nhân, tổ chức.Điều 1, Điều 3 Quy định 63/2010/NĐ-CP).

Tương tự, thủ tục hành chính sẽ bao gồm các bước thực hiện để phục hồi một hoạt động kinh doanh cụ thể cho cá nhân, tổ chức, các loại giấy tờ mà chủ thể của thủ tục hành chính phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan. cơ quan tiến hành thủ tục hành chính điều chỉnh một công việc cụ thể đối với cá nhân, tổ chức hoặc điều kiện mà chủ thể của thủ tục hành chính phải thực hiện hoặc thực hiện trong quá trình thực hiện một thủ tục hành chính nhất định.

2. Thủ tục hành chính dịch sang tiếng anh là gì?

Thủ tục hành chính dịch sang tiếng Anh có nghĩa là: Thủ tục hành chính

3. Nguyên tắc thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính được quy định phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

– đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.

– phù hợp với mục đích quản lý hành chính nhà nước.

– Bảo đảm quyền bình đẳng của các chủ thể tiến hành thủ tục hành chính.

– Tiết kiệm thời gian, tiền bạc của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước.

– Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, tuân thủ và hiệu lực của các quy định về thủ tục hành chính; thủ tục hành chính phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông của các thủ tục hành chính có liên quan và phân bổ, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý; dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì cơ quan đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tham Khảo Thêm:  #1[Genshin Impact Tier List] Xếp hạng các nhân vật mạnh nhất trong game mới nhất

4. Nội dung bắt buộc của thủ tục hành chính

Việc quy định thủ tục hành chính riêng lẻ chỉ được hoàn thiện khi đáp ứng đầy đủ các bộ phận được hình thành cơ bản sau:

– tên thủ tục hành chính;

– trình tự thực hiện;

– Cách thức thực hiện;

– Phi lê;

– Thời hạn thực hiện các biện pháp pháp lý;

– cơ quan chủ trì thủ tục hành chính;

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính;

– Kết quả thủ tục hành chính;

– Đối với thủ tục hành chính thì phải có đơn hoặc tờ khai hành chính; mẫu trả kết quả thủ tục hành chính; yêu cầu và điều kiện; phí và lệ phí, biểu mẫu, mẫu tờ khai hành chính; mẫu trả kết quả thủ tục hành chính; yêu cầu và điều kiện; Phí và lệ phí là bộ phận làm thủ tục hành chính.

tương tự, nội dung bắt buộc của thủ tục hành chính phải đáp ứng đầy đủ các dịch vụ nêu trên. Hiện nay, thủ tục hành chính càng rõ ràng, công khai, minh bạch thì người dân càng dễ tiếp cận, đồng thời việc thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

5. Những thủ tục hành chính nào được sử dụng ngày nay

Việc phân loại thủ tục hành chính ngày nay rất quan trọng, việc phân loại giúp nhà nước quản lý hiệu quả từng thủ tục hành chính. Căn cứ vào đặc điểm chung, thủ tục hành chính được phân thành các loại sau:

5.1.Theo đối tượng quản lý nhà nước

đã xây dựng thủ tục hành chính đối với từng nghiệp vụ quản lý nhà nước. Đồng thời, phân loại theo cơ cấu, chức năng của bộ máy quản lý nhà nước hiện hành như thủ tục cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

5.2.Theo công việc của cơ quan nhà nước

Nó được áp dụng rộng rãi cho các thủ tục liên quan đến công việc của các cơ quan nhà nước.

Theo cách phân loại này, thủ tục hành chính bao gồm:

  • Thủ tục thông qua và ban hành văn bản: Thủ tục này thông qua và ban hành quyết định hành chính hoặc văn bản hành chính.
  • Thủ tục thuê cán bộ, công chức: như thủ tục thuê nhân viên kỹ thuật, thuê vị trí đại lý, v.v.
  • Thủ tục khen thưởng cán bộ, công chức.

Tùy từng thủ tục được đề cập có liên quan đến hoạt động cụ thể của các cơ quan, phản ánh tính đặc thù trong quá trình áp dụng các thủ tục đó trên thực tế.

5.3. Theo chức năng nghề nghiệp

Thủ tục phân loại theo chức năng nghiệp vụ thường được áp dụng trong các cơ quan có chức năng quản lý chuyên ngành mà để thực hiện các hoạt động của mình phải đảm bảo các thủ tục cần thiết phù hợp với yêu cầu chung của nhà nước như: Thủ tục cung cấp dịch vụ thông tin; Thủ tục xét cấp bảo vệ tại nơi làm việc; Thủ tục thương mại chính…

Tham Khảo Thêm:  #1Cách build Võ Đang Võ Lâm Truyền Kỳ MAX mới nhất

5.4.Theo quan hệ lao động

Theo cách phân loại này, có ba nhóm thủ tục:

Thủ tục hành chính nội bộ là trình tự thực hiện công việc nội bộ của cơ quan nhà nước Thủ tục hành chính trong mỗi cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước không liên quan đến vượt thủ tục hành chính của cơ quan hành chính đối với thể nhân, tổ chức và thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thanh tra, thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước, gồm: thủ tục ra quyết định; thủ tục khen thưởng – kỷ luật; thủ tục thành lập tổ chức, sử dụng, bổ nhiệm công chức.

Liên hệ thủ tục hành chính là trình tự cơ quan hành chính, công chức, viên chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thi hành pháp luật. Thủ tục hành chính để liên hệ rất đa dạng, thủ tục này bao gồm:

+ Thủ tục giải quyết yêu cầu, kiến ​​nghị vượt cấp của công dân, tổ chức. Đó là thủ tục kiến ​​nghị, vượt cấp, khiếu kiện của công dân; thủ tục khắc phục yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức khác.

+ Thủ tục áp dụng quyết định cưỡng chế hành chính, việc áp dụng quyết định cưỡng chế hành chính phải được quy định chặt chẽ về mặt pháp luật, tránh lạm quyền, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Đó là thủ tục áp dụng quyết định ngăn chặn vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác;

thủ tục chính thức là trình tự thực hiện các công việc lưu giữ, xử lý, chuyển phát công văn và ra các quyết định dưới hình thức văn bản. Thủ tục văn thư mang nhiều tính chất kỹ thuật và hành chính, nó đòi hỏi nhiều yêu cầu về kỹ thuật và hành chính. Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, đúng hình thức và trình tự các bước Tóm lại, việc phân nhóm thủ tục hành chính căn cứ vào tính chất công việc của cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình phục hồi công việc của nhà nước và công dân, như đã nêu, chỉ là tương đối.

6. Những việc cán bộ, công chức không được làm khi thực hiện các thủ tục hành chính

Nghiêm cấm cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý thủ tục hành chính thực hiện các hành vi sau đây:

– Tiết lộ dữ liệu về văn bản, tài liệu, thông tin liên quan đến bí mật công tác, bí mật đời tư của chủ thể tiến hành tố tụng hành chính mà mình biết được trong quá trình tiến hành tố tụng hành chính, trừ trường hợp: được chủ thể tiến hành tố tụng hành chính đồng ý bằng văn bản hoặc có quy định khác theo luật; sử dụng thông tin đó để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

Tham Khảo Thêm:  #1Hướng dẫn nạp AU BEAT nhanh chóng, tiết kiệm mới nhất

– Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu ngoài quy định mà không nêu rõ lý do bằng văn bản;

– Chơi trội, cửa quyền, sách nhiễu, gây nhũng nhiễu, gây khó khăn cho đối tượng tiến hành thủ tục hành chính; lợi dụng các quy định, vướng mắc trong thủ tục hành chính vì mục đích vụ lợi;

– Nhận tiền, quà dưới mọi hình thức từ người tiến hành thủ tục hành chính khi thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính ngoài số phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính đã bố trí, công bố công khai.

– Trốn tránh trách nhiệm, thiếu hợp tác, chậm trễ, can thiệp vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Nghiêm cấm các chủ thể thực hiện thủ tục hành chính nhằm cản trở công việc của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền; đưa hối lộ hoặc dùng thủ đoạn khác lừa dối cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong việc tiến hành thủ tục hành chính.

Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

7. Những việc cán bộ, công chức không được làm khi thực hiện các thủ tục hành chính

Nghiêm cấm cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý thủ tục hành chính thực hiện các hành vi sau đây:

– Tiết lộ dữ liệu về văn bản, tài liệu, thông tin liên quan đến bí mật công tác, bí mật đời tư của chủ thể tiến hành tố tụng hành chính mà mình biết được trong quá trình tiến hành tố tụng hành chính, trừ trường hợp: được chủ thể tiến hành tố tụng hành chính đồng ý bằng văn bản hoặc có quy định khác theo luật; sử dụng thông tin đó để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

– Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu ngoài quy định mà không nêu rõ lý do bằng văn bản;

– Chơi trội, cửa quyền, sách nhiễu, gây nhũng nhiễu, gây khó khăn cho đối tượng tiến hành thủ tục hành chính; lợi dụng các quy định, vướng mắc trong thủ tục hành chính vì mục đích ích kỷ;

– Nhận tiền, quà dưới mọi hình thức từ người tiến hành thủ tục hành chính khi thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính ngoài mức phí, lệ phí tiến hành thủ tục hành chính đã được quy định, công khai.

– Trốn tránh trách nhiệm, thiếu hợp tác, chậm trễ, can thiệp vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Nghiêm cấm các chủ thể thực hiện thủ tục hành chính nhằm cản trở công việc của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền; đưa hối lộ hoặc dùng thủ đoạn khác lừa dối cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong việc tiến hành thủ tục hành chính.

Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Trên đây là nội dung quy định về thủ tục hành chính và các quy định có liên quan. Mọi thắc mắc về nội dung chi tiết, vui lòng liên hệ Cmm.edu.vn để được hỗ trợ.

Related Posts

#111 câu tìm hiểu kế hoạch bài dạy môn Giáo dục công dân tiểu học mới nhất

Môn Giáo dục công dân cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành phẩm chất, đạo đức của học sinh nên giáo viên…

#1Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trọn bộ mới nhất

Giáo án môn tự nhiên và xã hội lớp 1 gắn kiến ​​thức với đời sống như thế nào và gồm những nội dung gì? 1. Tự…

#1Học sinh giỏi cấp tỉnh được ưu tiên gì 2023 mới nhất? mới nhất

Học sinh giỏi cấp tỉnh có được cộng điểm ưu tiên vào năm cuối 2023? Một số đối tượng được cộng điểm ưu tiên là ai? Công…

#1Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án năm 2022 mới nhất

Dưới đây là một số Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án do hàng ngũ của Luật Minh Khuê biên…

#1Đáp án trắc nghiệm Lịch sử, Địa lý module 9 có đáp án chi tiết mới nhất

Odgovori na pitanja višestrukog izbora iz Istorije – Geografija modul 9 Osnovna škola uključuje pitanja višestrukog izbora, više izbora i popunjavanje praznine prilikom učenja modula 9. Pozovite…

#1Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu nước, quốc gia? mới nhất

Đông Nam Á đa dạng về dân tộc, văn hóa và ngôn ngữ, vậy Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia? Luật Minh Khuê sẽ tư…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *