#1Tài liệu bí mật nhà nước là gì? Danh mục tài liệu bí mật nhà nước? mới nhất

Hãy cùng Cmm.edu.vn tìm hiểu tài liệu bí mật nhà nước là gì? Danh mục tài liệu bí mật nhà nước?

Tài liệu bí mật nhà nước là gì?

Bí mật nhà nước là tin về vật, tài liệu, khoản, địa điểm, thời gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, ngành khác mà nhà nước có. chưa được công bố hoặc chưa được công bố và, nếu bị tiết lộ, sẽ gây phương hại cho Nhà nước.

Bạn đang xem bài viết: Tài liệu bí mật nhà nước là gì? Danh mục tài liệu bí mật nhà nước?

Thông tin đề tài, tài liệu, thông tin, địa điểm, đồ vật, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ và các ngành khác mà nhà nước chưa công bố hoặc chưa công bố, nếu công bố thì sẽ gây thiệt hại cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bí mật nhà nước độ Tối mật và xếp theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương quy định.

Người nào làm lộ bí mật nhà nước hoặc vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính.

Quy định về danh mục tài liệu bí mật nhà nước

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước xác định: Phạm vi bí mật nhà nước chỉ giới hạn ở những thông tin quan trọng trong các hoạt động sau đây chưa được thực hiện công, nếu bị phát hiện hoặc bị mất có thể xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. đặc biệt:

– Thông tin chính trị, bao gồm: chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối nội, đối ngoại; hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước; chiến lược, đề án về dân tộc, tôn giáo và các vấn đề dân tộc, tôn giáo liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thông tin có tác động xấu đến tình hình chính trị, kinh tế – xã hội.

– Thông tin quốc phòng, an ninh, mật mã: chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, hoạt động quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chương trình, dự án, đề án đặc biệt quan trọng; tổ chức, hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân và lực lượng mật mã; các dự án, mục tiêu quốc phòng, an ninh, mật mã; vũ khí, trang bị, phương tiện quyết định khả năng phòng thủ quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; sản phẩm mật mã của cơ yếu.

– Thông tin về lập hiến, lập pháp, tư pháp: lập hiến, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia; thông tin về khởi tố hình sự; điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát công tác tư pháp, xét xử và thi hành án hình sự.

Tham Khảo Thêm:  #1Liên Quân trang phục mới tháng 6/2022: Ngộ Không, Mina, Volkath, Rouie mới nhất

– thông tin về đối ngoại: chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển quan hệ với nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của luật pháp quốc tế; nhà nước, kế hoạch, phương án và hoạt động đối ngoại của cơ quan đảng, nhà nước; thông tin, thỏa thuận trao đổi, ký kết giữa Việt Nam với nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế; thông tin bí mật do nước ngoài, tổ chức quốc tế, chủ thể khác của pháp luật quốc tế truyền đưa theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và điều ước quốc tế có liên quan.

– Thông tin kinh tế: chiến lược, kế hoạch đầu tư, dự trữ quốc gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc; thông tin về tài chính, ngân sách, ngân hàng; phương án, kế hoạch thu đổi, phát hành tiền; thiết kế hoa văn, in, tạo hình, công nghệ in, đúc tiền và bản giá trị; số lượng, nơi cất giữ kim khí quý, đá quý và các vật phẩm hiếm khác của nhà nước…

– Thông tin về tài nguyên và môi trường, bao gồm tài nguyên nước, môi trường, địa chất, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đất đai, biển, hải đảo, dữ liệu trắc địa và bản đồ.

– Thông tin khoa học và công nghệ: các phát minh, công nghệ mới phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển kinh tế – xã hội; thông tin về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ, hạt nhân liên quan đến quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia liên quan đến quốc phòng, an ninh của nhà nước.

– Thông tin giáo dục và đào tạo: đề thi, đáp án và các thông tin liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi quốc gia; thông tin về người thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, người Šifara được cử đi đào tạo trong và ngoài nước.

– Thông tin văn hóa, thể thao: thông tin về di sản, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; phương pháp và tri thức sáng tạo, bảo tồn và truyền tải di sản văn hóa phi vật thể; phương pháp, bí quyết tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao đỉnh cao; giải pháp, bí quyết phục hồi sức khỏe của vận động viên sau tập luyện, thi đấu; chiến đấu trong thi đấu thể thao thành tích cao.

– Công nghiệp thông tin và truyền thông: chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển thông tin, xuất bản, in, phát hành, thư tín, viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, điện tử, phát thanh, truyền hình, thông tin, báo chí điện tử, thông tin đối ngoại, hạ tầng thông tin và hạ tầng thông tin, truyền thông quốc gia phục vụ quốc phòng, an ninh…

– Thông tin y tế và dân số: thông tin chăm sóc sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước; chủng, giống vi sinh vật mới phát hiện liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người; mẫu vật, nguồn gen và vùng nuôi trồng cây thuốc quý hiếm; đặt hàng sản xuất dược liệu quý hiếm, thuốc sinh học; thông tin, tài liệu, số liệu tổng điều tra.

Tham Khảo Thêm:  #1Trịnh Nam Sơn - Nghệ Sĩ Tài Ba Của âm Nhạc Việt Nam mới nhất

– Thông tin việc làm và xã hội: chiến lược, kế hoạch, đề án cải cách tiền lương, an sinh xã hội, người có công với cách mạng; tình hình việc làm, trẻ em, tệ nạn xã hội, bình đẳng giới diễn biến phức tạp;

– Số liệu về tổ chức, cán bộ: chiến lược, kế hoạch, đề án về công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; trình tự chuẩn bị, triển khai, thực hiện nhiệm vụ tổ chức, cán bộ; thông tin về công tác bảo vệ chính sách nội bộ; Đề thi và đáp án thi tuyển, quản lý và sử dụng, đề bạt công chức, viên chức nhà nước.

– Thông tin về công tác kiểm tra, rà soát, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

– Thông tin về kiểm toán nhà nước: chiến lược, kế hoạch, đề án kiểm toán nhà nước; thông tin kiểm toán về tài chính công, tài sản công.

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước

Bí mật nhà nước độ Tối mật: liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, mật mã, đối ngoại nếu bị phát hiện hoặc bị mất có thể gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân, của quốc gia;

Bí mật nhà nước mức độ cao: liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, bộ luật, hiến pháp, pháp luật, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân cư, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước nếu phát hiện hoặc làm thất lạc có thể gây thiệt hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia và các quốc gia;

Bí mật nhà nước độ Mật: liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, bộ luật, hiến pháp, pháp luật, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân cư, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, khắc phục đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước nếu bị phát hiện hoặc bị thất lạc có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước là khoảng thời gian kể từ ngày bí mật nhà nước được xác lập cho đến khi hết thời hạn: 30 năm đối với bí mật nhà nước ở độ mật cao nhất; 20 năm với bí mật nhà nước độ Tối mật; 10 năm với những bí mật nhà nước tối mật.

Thời hạn bảo vệ địa điểm bí mật nhà nước kết thúc khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền không sử dụng địa điểm đó cho việc bảo vệ bí mật nhà nước.

Tổng hợp Danh mục bí mật nhà nước các ngành

STT

Tài liệu

chi nhánh

Ngày phát hành

Ngày có hiệu lực

Đầu tiên

Quyết định 774/QĐ-TTg Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

06/05/2020

7.1.2020

2

Quyết định 808/QĐ-TTg Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

18 Tháng sáu, 2020

7.1.2020

3

Quyết định 809/QĐ-TTg Giao dục va đao tạo

10/6/2020

7.1.2020

4

Quyết định 872/QĐ-TTg hội cựu chiến binh việt nam

19 Tháng sáu, 2020

7.1.2020

5

Quyết định 960/QĐ-TTg công việc nội bộ

7/07/2020

7/07/2020

6

Quyết định 969/QĐ-TTg Vận tải

7/07/2020

7/07/2020

7

Quyết định 970/QĐ-TTg Tòa án nhân dân

7/07/2020

7/07/2020

số 8

Quyết định 971/QĐ-TTg công việc quốc gia

7/07/2020

7/07/2020

9

Quyết định 988/QĐ-TTg Nông nghiệp và phát triển nông thôn

07.09.2020

07.09.2020

mười

Quyết định 1178/QĐ-TTg Đối ngoại và hội nhập quốc tế

8/4/2020

8/4/2020

11

Quyết định 1180/QĐ-TTg Viện kiểm sát nhân dân tối cao

8/4/2020

8/4/2020

thứ mười hai

Quyết định 1192/QĐ-TTg Văn hóa, thể thao

5 Tháng Tám, 2020

5 Tháng Tám, 2020

13

Quyết định 1222/QĐ-TTg hội liên hiệp phụ nữ việt nam

11.8.2020

11.8.2020

14

Quyết định 1294/QĐ-TTg Khoa học và công nghệ

24.8.2020

24.8.2020

15

Quyết định 1295/QĐ-TTg về mặt y tế

24.8.2020

24.8.2020

16

Quyết định 1306/QĐ-TTg Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội

26 Tháng Tám, 2020

26 Tháng Tám, 2020

17

Quyết định 1369/QĐ-TTg Công nghiệp và Thương mại

3 Tháng Chín, 2020

3 Tháng Chín, 2020

18

Quyết định 1441/QĐ-TTg Kế hoạch, đầu tư và thống kê

23 Tháng Chín, 2020

23 Tháng Chín, 2020

19

Quyết định 1451/QĐ-TTg Công việc và xã hội

24 Tháng Chín, 2020

24 Tháng Chín, 2020

20

Quyết định 1494/QĐ-TTg Xây dựng

02/10/2020

02/10/2020

21

Quyết định 1660/QĐ-TTg Tài nguyên và môi trường

26 Tháng Mười

26 Tháng Mười

22 Quyết định 1663/QĐ-TTg kiểm toán nhà nước 26 Tháng Mười 26 Tháng Mười
23 Quyết định 1722/QĐ-TTg Sự giải trí 03/11/2020 03/11/2020
24 Quyết định 1765/QĐ-TTg chủ tịch nước, văn phòng chủ tịch nước 09.11.2020 09.11.2020
25 Quyết định 1923/QĐ-TTg Tài chính, ngân sách 25.11.2020 25.11.2020
26 Quyết định 2182/QĐ-TTg Ngân hàng 21 Tháng Mười Hai, 2020 21 Tháng Mười Hai, 2020
27 Quyết định 2238/QĐ-TTg Thông tin và giao tiếp 29 Tháng Mười Hai, 2020 29 Tháng Mười Hai, 2020
28 Quyết định 2288/QĐ-TTg tập đoàn việt nam 31 Tháng Mười Hai, 2020 31 Tháng Mười Hai, 2020
29 Quyết định 39/QĐ-TTg Hội Nông dân Việt Nam 01.12.2021 01.12.2021
30 Quyết định 211/QĐ-TTg Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ 17 Tháng Hai, 2021 17 Tháng Hai, 2021
thứ ba mươi mốt Quyết định 277/QĐ-TTg Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 26 Tháng Hai, 2021 26 Tháng Hai, 2021
32 Quyết định 741/QĐ-TTg Pháp luật, tương trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 20 Tháng Năm, 2021 20 Tháng Năm, 2021
33 Quyết định 504/QĐ-TTg kiểm toán nhà nước 22 Tháng Tư, 2022 Ngày 22 tháng 4 năm 2022
Tham Khảo Thêm:  #1The Weeknd - Thành Công Sau Hơn 1 Thập Kỷ Cống Hiến âm Nhạc mới nhất

Qua bài viết trên Cmm.edu.vn đã giúp các bạn hiểu thế nào là tài liệu bí mật nhà nước? Quy định về danh mục tài liệu bí mật nhà nước. Các bạn có thể truy cập website Cmm.edu.vn để biết những bài viết hay và hữu ích cho quá trình ôn thi của mình.

Bài viết này thuộc bản quyền của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung. Mọi sao chép đều là lừa đảo!

Nguồn chung: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung (cmm.edu.vn)

Related Posts

#111 câu tìm hiểu kế hoạch bài dạy môn Giáo dục công dân tiểu học mới nhất

Môn Giáo dục công dân cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành phẩm chất, đạo đức của học sinh nên giáo viên…

#1Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trọn bộ mới nhất

Giáo án môn tự nhiên và xã hội lớp 1 gắn kiến ​​thức với đời sống như thế nào và gồm những nội dung gì? 1. Tự…

#1Học sinh giỏi cấp tỉnh được ưu tiên gì 2023 mới nhất? mới nhất

Học sinh giỏi cấp tỉnh có được cộng điểm ưu tiên vào năm cuối 2023? Một số đối tượng được cộng điểm ưu tiên là ai? Công…

#1Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án năm 2022 mới nhất

Dưới đây là một số Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án do hàng ngũ của Luật Minh Khuê biên…

#1Đáp án trắc nghiệm Lịch sử, Địa lý module 9 có đáp án chi tiết mới nhất

Odgovori na pitanja višestrukog izbora iz Istorije – Geografija modul 9 Osnovna škola uključuje pitanja višestrukog izbora, više izbora i popunjavanje praznine prilikom učenja modula 9. Pozovite…

#1Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu nước, quốc gia? mới nhất

Đông Nam Á đa dạng về dân tộc, văn hóa và ngôn ngữ, vậy Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia? Luật Minh Khuê sẽ tư…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *