#1Phóng tác là gì? Việc bảo hộ tác phẩm phóng tác được thực hiện thế nào? mới nhất

Thích nghi là gì? thích nghi ngôn ngữ tiếng anh là gì Đặc điểm của tác phẩm chuyển thể? Bảo vệ thích ứng được thực hiện như thế nào? Mối quan hệ về quyền nhân thân giữa tác giả nguyên tác và tác giả chuyển thể? Ý nghĩa nhân văn của việc sáng tác và bảo vệ các tác phẩm chuyển thể?

Tác phẩm là sản phẩm kết tinh của sự sáng tạo về văn học, nghệ thuật và khoa học được thể hiện dưới bất kỳ hình thức, phương pháp nào. Sản phẩm sáng tạo của con người về văn học, nghệ thuật và khoa học được thừa nhận là tác phẩm khi đáp ứng đầy đủ hai điều kiện: có tính sáng tạo và được thể hiện dưới một phương thức vật chất nhất định. Ngoài việc bảo hộ tác phẩm gốc, luật còn quy định việc bảo hộ tác phẩm chuyển thể. Vậy thích ứng là gì và bảo vệ thích ứng được thực hiện như thế nào?

Bạn đang xem bài viết: Thích nghi là gì? Bảo vệ thích ứng được thực hiện như thế nào?

13 1 650x388 1

luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

* Cơ sở pháp lý

– Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2009;

– Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

– Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

– Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

– Quy định 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số. sở hữu công nghiệp;

– Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

– Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 sửa đổi một số điều của Chính phủ Quy định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

– Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và giải pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ từ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ từ năm 2009 về sở hữu trí tuệ quyền và quyền liên quan.

1. Thích ứng là gì?

Theo quy định tại Điều 4 Khoản 8 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi năm 2009, tác phẩm phái sinh được định nghĩa là tác phẩm được dịch từ giọng văn này sang văn bản khác, phóng tác, gia công, phóng tác, sáng tác, đánh dấu, tuyển chọn. Trong đó chuyển thể được hiểu là phỏng theo nội dung của tác phẩm trước, chuyển tác phẩm từ thể loại này sang thể loại khác nhằm tạo ra một tác phẩm có cách thể hiện khác với tác phẩm gốc của tác giả.

Tham Khảo Thêm:  #1LQ: Vòng quay Long Hổ nhận Arum Vũ Khúc Long Hổ mới nhất

2. Chuyển thể ngôn ngữ tiếng Anh là gì?

thích ứng tiếng Anh tức là. Thích nghi.

Chuyển thể là sự chuyển thể nội dung của tác phẩm đã có, chuyển tác phẩm từ thể loại này sang thể loại khác nhằm tạo ra tác phẩm có hình thức thể hiện khác với tác phẩm gốc.

3. Đặc điểm của tác phẩm chuyển thể

Thứ nhất, tác phẩm chỉ được hình thành trên cơ sở của một hoặc nhiều tác phẩm đã có. Các tác phẩm hiện có có thể đã hết hạn hoặc hết hạn bảo vệ bản quyền.

Thứ hai, về phương thức thể hiện tác phẩm do pháp luật quy định, quyền tác giả không bảo hộ nội dung ý tưởng mà chỉ bảo hộ ý tưởng được thể hiện dưới hình thức phương pháp. Ngoài ra, hãy yêu cầu tác phẩm của phóng viên không phải là bản sao của tác phẩm gốc. Trên thực tế, nhiều trường hợp cách thể hiện sự phóng tác phải khác hoàn toàn hoặc một phần dẫn đến bị từ chối và trả lại đơn.

Thứ ba, Về tính nguyên bản, tác phẩm chuyển thể phải do chính tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm khác. Thuật ngữ “tác phẩm khác” có nghĩa là tác phẩm của cùng một tác giả. Để tác phẩm chuyển thể được bảo hộ, nó phải mang dấu ấn sáng tạo của tác giả. Tuy nhiên, nếu như ranh giới giữa sáng tác một phần và sáng tác toàn bộ rất dễ nhận thấy thì ranh giới giữa sáng tác chuyển thể và vi phạm bản quyền tác phẩm gốc lại khó thấy. Sự vi phạm này thường thể hiện ở việc vi phạm các quyền nhân thân không thể chuyển giao của quyền tác giả.

Thứ tư, về dấu ấn của tác phẩm gốc trong tác phẩm chuyển thể, mặc dù tác phẩm chuyển thể phải đảm bảo tính nguyên bản như vừa bộc lộ, nhưng dấu ấn của tác phẩm gốc phải được thể hiện trong tác phẩm chuyển thể, nghĩa là khi xác định tác phẩm đến với công chúng là chỉ cần thiết để xác định tác phẩm thông qua liên kết dựa trên nội dung của tác phẩm gốc.

4. Bảo vệ thích ứng được thực hiện như thế nào?

Tác giả là tác giả chuyển thể, có bản quyền. Việc chuyển thể phải được sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm gốc và phải trả tiền cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, phải ghi tên tác giả, tên nguyên tác trong tác phẩm chuyển thể.

Tham Khảo Thêm:  #1Cuộc Tình Này Liệu Có Dài Lâu? mới nhất

Tác phẩm chuyển thể phải tuân theo quyền tác giả, theo đó tác giả có các quyền nhân thân và tài sản đối với tác phẩm chuyển thể của mình. Bản quyền cho các chuyển thể bao gồm:

Quyền nhân thân được quy định tại Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009 bao gồm các quyền sau đây:

+) Quyền đặt tên cho tác phẩm;

+) Quyền đặt tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được lấy tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

+) Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

+) Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả.

– Quyền tài sản được quy định tại Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 bao gồm các quyền sau:

+) Quyền tạo tác phẩm phái sinh;

a) Quyền thực hiện công việc một cách công khai;

+) Quyền sao chép tác phẩm; quyền phân phối hoặc nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

a) Quyền truyền đạt một phần đến công chúng qua phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

+) Quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Thời hạn bảo vệ quyền nhân thân không thể chuyển nhượng của tác giả đối với phóng tác là không giới hạn. Thời hạn bảo hộ quyền công bố tác phẩm và quyền tài sản đối với phóng tác tùy thuộc vào loại tác phẩm được quy định tại Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009.

Ngoài ra, một tác phẩm chuyển thể chỉ được bảo vệ nếu tác phẩm đó không thách thức bản quyền của tác phẩm gốc và nếu tác phẩm đó là tác phẩm gốc, do chính tác giả tạo ra và không sao chép từ tác phẩm khác.

5. Mối quan hệ về quyền nhân thân giữa tác giả nguyên tác và tác giả chuyển thể

Mối quan hệ về quyền nhân thân giữa tác phẩm gốc và tác giả chuyển thể là một trong những quyền được pháp luật bảo vệ bởi đây là một trong những quyền đi liền với nó, tồn tại vĩnh viễn và luôn thuộc về tác giả của tác phẩm gốc. Hơn nữa, pháp luật nước ta quy định quyền làm lại thuộc nhóm quyền tài sản và không thể thuộc về tác giả nếu tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả. Tuy nhiên, khi tác giả không đồng thời là chủ sở hữu của tác phẩm thì quyền phóng tác tác phẩm độc lập với quyền được bảo vệ sự toàn vẹn của tác giả gốc.

Tham Khảo Thêm:  #1Điều chỉnh giá nạp Garena, nạp quân huy MỚI 2023 mới nhất

Trên thực tế, có thể xảy ra vi phạm quyền “bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm gốc” trong quá trình sáng tác bản chuyển thể, đã được cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm về quyền tác giả khắc phục nhưng cách giải quyết được đưa ra không mấy thuyết phục. Tình trạng này hay xảy ra nhất là khi sáng tác phóng tác trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc truyền thống, vốn là loại hình tác phẩm khó xác định tác giả nên cũng khó xác định ai là người có quyền bảo vệ quyền tác giả. tác phẩm âm nhạc truyền thống – tác phẩm gốc.

Giải pháp cho vấn đề này là: đừng nghĩ đến việc thêm văn bản vào một tác phẩm âm nhạc không có văn bản (chưa được sự đồng ý của tác giả tác phẩm gốc) và tạo ra một bản chuyển thể, và trong trường hợp được sự đồng ý của tác giả tác phẩm gốc. tác phẩm, tác phẩm mới là tác phẩm đồng tác giả, không phải tác phẩm chuyển thể. Điều này được coi là tương đương với trường hợp âm nhạc cho một bài hát, trong đó bài hát (bao gồm cả nhạc và lời) là tác phẩm đồng tác giả chứ không phải chuyển thể.

6. Ý nghĩa nhân văn của việc sáng tác và bảo vệ phim chuyển thể

Việc sáng tạo tác phẩm và bảo vệ tác phẩm chuyển thể là thể hiện sự văn minh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của tác giả phóng tác liên quan đến tác phẩm chuyển thể của mình. Các tác phẩm được tác giả chụp ảnh hoặc quay phim để thay đổi một số nội dung về phương pháp để có thể tạo ra một tác phẩm có ý nghĩa và truyền tải một số nội dung đến cộng đồng. Đây là sự va chạm, bổ sung những nét tiêu biểu của cái này với cái cũ để tạo nên một tác phẩm trí tuệ, sức hấp dẫn đặc biệt của chuyển thể đồng thời làm cho tác phẩm gốc trở nên quen thuộc hơn.

Thông thường những tác phẩm được chuyển thể sẽ mang ý nghĩa cộng đồng và sẽ được nhiều người đón nhận, tuyên truyền. Những giá trị này có thể là về giá trị văn hóa truyền thống, môi trường, giáo dục, v.v. Vì vậy, việc bảo hộ các tác phẩm này tạo điều kiện để các tác giả có động lực sáng tạo ra nhiều tác phẩm tư tưởng có ý nghĩa hơn, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, hiện đại…

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Dương Gia về thích ứng là gì và bảo vệ thích ứng như thế nào. Trường hợp còn vướng mắc về vấn đề này, vui lòng liên hệ Công ty Luật Dương Gia để được tư vấn và giải đáp.

Related Posts

#111 câu tìm hiểu kế hoạch bài dạy môn Giáo dục công dân tiểu học mới nhất

Môn Giáo dục công dân cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành phẩm chất, đạo đức của học sinh nên giáo viên…

#1Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trọn bộ mới nhất

Giáo án môn tự nhiên và xã hội lớp 1 gắn kiến ​​thức với đời sống như thế nào và gồm những nội dung gì? 1. Tự…

#1Học sinh giỏi cấp tỉnh được ưu tiên gì 2023 mới nhất? mới nhất

Học sinh giỏi cấp tỉnh có được cộng điểm ưu tiên vào năm cuối 2023? Một số đối tượng được cộng điểm ưu tiên là ai? Công…

#1Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án năm 2022 mới nhất

Dưới đây là một số Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án do hàng ngũ của Luật Minh Khuê biên…

#1Đáp án trắc nghiệm Lịch sử, Địa lý module 9 có đáp án chi tiết mới nhất

Odgovori na pitanja višestrukog izbora iz Istorije – Geografija modul 9 Osnovna škola uključuje pitanja višestrukog izbora, više izbora i popunjavanje praznine prilikom učenja modula 9. Pozovite…

#1Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu nước, quốc gia? mới nhất

Đông Nam Á đa dạng về dân tộc, văn hóa và ngôn ngữ, vậy Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia? Luật Minh Khuê sẽ tư…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *