#1hiệp nghị GATS là gì? những nguyên tắc cơ bản trong hiệp nghị chung về thương nghiệp dịch vụ? mới nhất

Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) là gì? Hiệp định GATS tiếng anh là gì? Các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ là gì?

Ngày nay, dịch vụ phát triển vô cùng nhanh chóng, từ một ngành phát triển tự phát, chiếm tỷ trọng nhỏ trong nền kinh tế, nó đã trở thành ngành kinh tế chủ lực của nhiều quốc gia, góp phần to lớn vào tăng trưởng kinh tế. Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế toàn cầu, việc tự do hóa thương mại dịch vụ là cần thiết. GATS là một trong những phương tiện điều chỉnh thương mại dịch vụ giữa các quốc gia nhằm làm cho thương mại dịch vụ ngày càng tự do và công bằng hơn. Các nguyên tắc cơ bản của GATS được tạo ra để thực hiện sứ mệnh này. Vậy hiệp định GATS là gì? Các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ là gì?

Bạn đang xem bài viết: Hiệp định GATS là gì? Các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ là gì?

33 650x388 1

luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Hiệp định GATS là gì?

Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (viết tắt là GATS) là một hiệp định của Tổ chức Thương mại Toàn cầu (WTO), bộ quy định đa phương đầu tiên và duy nhất điều chỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu. Hiệp định được ký kết sau khi kết thúc Vòng đàm phán Uruguay và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1995. Hiệp định được soạn thảo trong bối cảnh lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng nhanh trong 30 năm qua và có nhiều tiềm năng phát triển nhờ cuộc cách mạng thông tin. Hiệp định được thiết kế để mở rộng phạm vi điều chỉnh của hệ thống thương mại đa biên sang ngành dịch vụ chứ không chỉ điều chỉnh thương mại hàng hóa như từ trước đến nay.

Dịch vụ là ngành phát triển nhanh nhất trong nền kinh tế toàn cầu; Chúng chiếm 60% sản lượng toàn cầu, tạo ra 30% việc làm và chiếm gần 20% thương mại.

Tất cả các thành viên WTO đều tham gia GATS. Các nguyên tắc cơ bản của WTO về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia cũng được áp dụng cho GATS.

Khi ý tưởng đưa các quy định về dịch vụ vào hệ thống thương mại đa phương được đưa ra vào đầu đến giữa những năm 1980, một số quốc gia đã hoài nghi, thậm chí phản đối. Họ tin rằng một thỏa thuận như vậy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng của các chính phủ trong việc thực hiện các mục tiêu chính sách quốc gia và hạn chế khả năng điều tiết của họ. Tuy nhiên, hiệp định được soạn thảo một cách rất mềm mỏng, cả về các điều khoản chung lẫn các nghĩa vụ cụ thể liên quan đến mở cửa thị trường.

Tham Khảo Thêm:  #1Nhiệm vụ mới phiên bản cập nhật Genshin Impact mới nhất

Ngày nay, để tiện theo dõi, Gats chia thành 4 phương thức cung cấp dịch vụ thương mại quốc tế như sau:

Đầu tiên, phân phối xuyên biên giới. Do tính chất quốc tế, việc phân phối dịch vụ được thực hiện từ lãnh thổ của một quốc gia này sang lãnh thổ của một quốc gia khác. Hoạt động chúng tôi chủ yếu tham gia là vận chuyển hàng hóa từ quốc gia này sang quốc gia khác hoặc dịch vụ cuộc gọi quốc tế…

Thứ hai, tiêu dùng ngoài lãnh thổ: tức là hàng hóa và dịch vụ được chuyển sang nước khác sử dụng. Ví dụ, để chữa bệnh cho nước ngoài, nông sản Việt Nam được xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ và Anh.

Thứ ba, hiện diện thương mại: Tức là người phân phối dịch vụ tại nước đó nhập quốc tịch nước đó để thành lập doanh nghiệp hoặc trở thành thương nhân để phân phối dịch vụ sang nước khác. Ví dụ như hoạt động của Café Trung Nguyên tại Mỹ…

Thứ tư, sự hiện diện của thể nhân: Đây là hoạt động chỉ hoạt động của những người mang quốc tịch của một quốc gia đến một quốc gia khác hoạt động thương mại. Ví dụ, một giáo sư từ nước khác đến dạy ở chỗ chúng tôi…

2. Hiệp định GATS tiếng anh là gì?

Hiệp định GATS tiếng Anh tức là: The GỖtổng quan MỘTchúc mừng TỶlàm trong Sdịch vụ.

Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (viết tắt là GATS) là một hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), là bộ quy định đầu tiên và duy nhất điều chỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu. Hiệp định được ký kết sau khi kết thúc Vòng đàm phán Uruguay và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. Hiệp định được soạn thảo trong bối cảnh lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng nhanh trong 30 năm qua. và có nhiều tiềm năng phát triển hơn nhờ cuộc cách mạng thông tin. Hiệp định được thiết kế để mở rộng phạm vi điều chỉnh của hệ thống thương mại được đề xuất sang lĩnh vực dịch vụ, chứ không chỉ là thương mại hàng hóa như từ trước đến nay.

3. nguyên tắc cơ bản trong hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ bao gồm ba phần: văn bản chính của hiệp định đưa ra các nghĩa vụ và quy định chung, phần phụ lục bao gồm các quy định áp dụng cho các ngành khác nhau và nghĩa vụ của một quốc gia cụ thể để đảm bảo mở cửa thị trường nội địa, trong đó có hướng dẫn đối với trường hợp các quốc gia đã tạm thời rời bỏ nguyên tắc không phân biệt đối xử là cơ sở của điều khoản tối huệ quốc.

3.1. Nguyên tắc tiếp cận thị trường (MA)

Nguyên tắc mở cửa thị trường là nguyên tắc bắt buộc trong hiệp định GATS, là nguyên tắc thiết yếu của hiệp định này. Nguyên tắc này cũng yêu cầu mỗi quốc gia thành viên cung cấp dịch vụ hoặc nhà phân phối dịch vụ của các thành viên khác với sự đối xử tương tự, không kém thuận lợi hoặc hạn chế hơn so với các điều khoản kinh doanh đã thỏa thuận và được quy định trong Biểu nghĩa vụ đặc biệt. Danh sách việc cần làm sẽ bao gồm những việc sau:

Tham Khảo Thêm:  #1Lệnh reg delete trong Windows mới nhất

– Hạn chế số lượng nhà sản xuất dịch vụ dưới hình thức hạn ngạch số lượng, độc quyền, toàn quyền phân phối dịch vụ hoặc yêu cầu đáp ứng nhu cầu kinh tế;

– Giới hạn tổng giá trị giao dịch dịch vụ hoặc vốn theo phương pháp hạn ngạch theo số lượng, tức là yêu cầu đáp ứng nhu cầu kinh tế;

– Giới hạn tổng số hoạt động dịch vụ hoặc tổng số đầu ra của dịch vụ tính theo đơn vị theo yêu cầu hạn ngạch hoặc nhu cầu kinh tế;

– giới hạn tổng số thể nhân có thể được tuyển dụng trong một ngành nghề dịch vụ nhất định hoặc nhà sản xuất dịch vụ được phép sử dụng lao động cần thiết hoặc liên quan trực tiếp đến việc cung cấp một dịch vụ nhất định theo điều kiện hạn ngạch hoặc nhu cầu kinh tế;

– các giải pháp hạn chế hoặc yêu cầu một số pháp nhân hoặc liên doanh thông qua đó các nhà phân phối dịch vụ có thể cung cấp dịch vụ;

– Giới hạn tỷ lệ phần vốn nước ngoài tham gia bằng cách quy định tỷ lệ phần trăm tối đa của một người nước ngoài hoặc tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài tính theo cá nhân hoặc tính kết hợp.

tương tự, trong danh mục cam kết quy định trong GATS, chỉ những giải pháp áp dụng trong giới hạn 06 này, đồng thời không phù hợp với Biểu cam kết của các thành viên mới bị coi là vi phạm nguyên tắc này. quy tắc.

3.2. nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN).

Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc được quy định tại Điều II của GATS. Các quy định của văn bản này về nguyên tắc bao gồm các quy định yêu cầu rằng bất kỳ giải pháp nào thuộc phạm vi điều chỉnh của GATS phải được cung cấp ngay lập tức và vô điều kiện cho các nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ của mỗi thành viên, dịch vụ của bất kỳ thành viên nào khác, không kém gì sự đối xử hoặc hạn chế ảnh hưởng đến thương mại của quốc gia thành viên.

3.3. Nguyên tắc đối xử quốc gia

Nguyên tắc đối xử quốc gia được quy định tại Điều XVI với các điều khoản yêu cầu mỗi thành viên phải áp dụng và duy trì mọi giải pháp tác động đến việc cung cấp dịch vụ, mà phải dành cho dịch vụ. , điều này mang lại cho các thành viên khác sự đối xử tương tự. Chúng được dành cho các quy định của các quốc gia thành viên cạnh tranh không lành mạnh, ngang hàng trong hoạt động thương mại sẽ tạo ra tác động đến sự bình đẳng giữa các nước thành viên. Những ưu đãi này có thể đề cập đến thuế hải quan, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hoặc giảm nhẹ khối lượng nhập khẩu và bán hàng tại quốc gia thành viên, v.v.

Tham Khảo Thêm:  #1Cách chơi sự kiện Tranh Máy Móc Vĩnh Cửu Genshin Impact 2.8 mới nhất

3.4. Nguyên tắc rõ ràng

GATS đưa ra các nguyên tắc chính về minh bạch tại Điều III của hiệp định, cụ thể là các nguyên tắc đảm bảo minh bạch mà các thành viên thực hiện các nghĩa vụ sau:

– Thông báo cho Hội đồng Thương mại Dịch vụ ít nhất mỗi năm một lần về các luật mới hoặc bất kỳ sửa đổi nào đối với luật, quy định hoặc hướng dẫn hành chính có tác động cơ bản đến thương mại dịch vụ, theo các nghĩa vụ cụ thể theo GATS, ít nhất mỗi năm một lần.

– Công bố tất cả các biện pháp liên quan hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện GATS trước khi các biện pháp đó có hiệu lực, kể cả các hiệp định quốc tế liên quan hoặc ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ mà các thành viên tham gia.

– Việc thành lập một hoặc nhiều điểm phân phối thông tin để trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ bất kỳ Thành viên nào khác về thông tin cụ thể liên quan đến các giải pháp liên quan hoặc ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ.

– Phải trả lời không chậm trễ bất kỳ yêu cầu nào từ bất kỳ Thành viên nào khác về thông tin cụ thể liên quan đến các biện pháp áp dụng chung hoặc các hiệp định quốc tế liên quan đến thương mại hoặc dịch vụ ảnh hưởng đến các Thành viên đó tham gia.

tương tự, các nguyên tắc cơ bản đã nêu là nội dung cơ bản nhất mà Công ước Paris quy định. Ngoài ra, sẽ có các nguyên tắc hỗ trợ khác được quy định chi tiết và rõ ràng trong hiệp định. Việc công bố và thực hiện các nguyên tắc nêu trong Hiệp định là cơ sở để các quốc gia thành viên tuân thủ các nguyên tắc và ban hành các quy định có hiệu lực đối với thương nhân trong và ngoài nước của các quốc gia thành viên Hiệp định. Việc hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản của GATS là rất quan trọng đối với Việt Nam, giúp Việt Nam bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong thương mại dịch vụ quốc tế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Cmm.edu.vn về Hiệp định GATS là gì? Các nguyên tắc cơ bản trong hiệp định thương mại dịch vụ là gì? Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể.

Related Posts

#111 câu tìm hiểu kế hoạch bài dạy môn Giáo dục công dân tiểu học mới nhất

Môn Giáo dục công dân cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành phẩm chất, đạo đức của học sinh nên giáo viên…

#1Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trọn bộ mới nhất

Giáo án môn tự nhiên và xã hội lớp 1 gắn kiến ​​thức với đời sống như thế nào và gồm những nội dung gì? 1. Tự…

#1Học sinh giỏi cấp tỉnh được ưu tiên gì 2023 mới nhất? mới nhất

Học sinh giỏi cấp tỉnh có được cộng điểm ưu tiên vào năm cuối 2023? Một số đối tượng được cộng điểm ưu tiên là ai? Công…

#1Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án năm 2022 mới nhất

Dưới đây là một số Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án do hàng ngũ của Luật Minh Khuê biên…

#1Đáp án trắc nghiệm Lịch sử, Địa lý module 9 có đáp án chi tiết mới nhất

Odgovori na pitanja višestrukog izbora iz Istorije – Geografija modul 9 Osnovna škola uključuje pitanja višestrukog izbora, više izbora i popunjavanje praznine prilikom učenja modula 9. Pozovite…

#1Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu nước, quốc gia? mới nhất

Đông Nam Á đa dạng về dân tộc, văn hóa và ngôn ngữ, vậy Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia? Luật Minh Khuê sẽ tư…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *