#1Công an nhân dân là gì? Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam gồm lực lượng nào? mới nhất

Cảnh sát Quốc gia (Cảnh sát) là gì? Cảnh sát nhân dân tiếng anh là gì? Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam bao gồm những lực lượng nào? Hệ thống tổ chức của Cảnh sát Quốc gia. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát quốc gia.

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày nay chúng ta thấy có nhiều vị trí cũng như chức vụ trong bộ máy nhà nước từ các cấp bộ, ban, ngành khác nhau. Vậy Công an nhân dân là gì? Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam bao gồm những lực lượng nào?

Bạn đang xem bài viết: Cảnh Sát Quốc Gia Là Gì? Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam bao gồm những lực lượng nào?

1. Công an nhân dân là gì?

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam về mọi mặt, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, điều hành của Công an nhân dân. do Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp quản lý và được tổ chức quản lý, điều hành tập trung, thống nhất, chuyên sâu, hiện đại hóa từ trung ương đến cấp thấp nhất.

Công an quốc gia có chức năng tham mưu cho Đảng, nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

2. Cảnh Sát Nhân Dân Tiếng Anh Là Gì?

Cảnh sát nó là tiếng Anh Cảnh sát.

Một số câu hỏi liên quan đến Cảnh sát Quốc gia là:

– Nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân

1. Thu thập thông tin, tìm hiểu, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất với Đảng, nhà nước công bố, chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham gia thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của quy hoạch, kế hoạch, dự án; phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phối hợp hiệu quả hoạt động an ninh với quốc phòng, đối ngoại.

2. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động phá hoại an ninh quốc gia, loại bỏ các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia; bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh tư tưởng – văn hóa, kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, thông tin, xã hội, sinh thái và các lợi ích khác của đất nước; bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tham Khảo Thêm:  #1Liên Quân điều chỉnh sức mạnh tướng MỚI phiên bản Lễ Hội 5V5 mới nhất

3. Hoạt động tình báo do pháp luật quy định.

4. Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; bảo vệ các sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa – xã hội; bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, cơ quan đại diện nước ngoài, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam; bảo vệ thể nhân nắm giữ hoặc có liên quan mật thiết đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước; chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam; kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu theo quy định của Chính phủ; phối hợp với Bộ đội biên phòng, các cơ quan, chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc giagiữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý công tác điều tra, phòng ngừa tội phạm. Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, gây rối, giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Tích cực phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo và kiến ​​nghị khởi tố; khởi tố, điều tra tội phạm theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác thống kê tội phạm; phát hiện nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và đề xuất giải pháp khắc phục; giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý công tác thi hành án hình sự; quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cải huấn, trại, nhà tạm giam; tổ chức thi hành bản án, quyết định hình sự, phán quyết của Tòa án và thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện quản lý o vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng quyết định hành chính theo quy định của pháp luật; bảo đảm trật tự an toàn trong việc thi hành quyết định cưỡng chế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

9. Quản lý cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, con dấu, trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật; cấp thẻ căn cước công dân; đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  #1Cực HOT Skin Butterfly Kim Ngư Thần Nữ Liên Quân mới nhất mới nhất

10. Chủ trì, phối hợp quản lý và thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm; chỉ đạo, xem xét, giải quyết, khắc phục khiếu nại, tố cáo trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

11. Làm hạt nhân xây dựng thế trận an ninh của nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an toàn xã hội và an ninh môi trường.

12. Hướng dẫn nghiệp vụ và đào tạo, bồi dưỡng kiến ​​thức pháp luật cho tổ dân phố, dân phòng và các cơ quan, công ty theo quy định của pháp luật.

13. Áp dụng các giải pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, ngành nghề và lực lượng vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.

14. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, phương tiện phụ trợ để tấn công, truy bắt tội phạm, ngăn chặn người phạm tội quả tang hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác và để phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật.

15. Quyết định, kiến ​​nghị tạm đình chỉ, tạm đình chỉ công tác đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi gây phương hại hoặc có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp thông tin, tài liệu, đồ vật khi có căn cứ xác định có liên quan đến hoạt động phá hoại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Huy động, trưng dụng theo quy định của pháp luật tài sản thông tin, phương tiện vận tải, tài sản khác và người sử dụng, quản lý tài sản này trong trường hợp khẩn cấp vì mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc ngăn ngừa hậu quả thiệt hại đối với xã hội đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra.

16. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội khi có chiến tranh, tình trạng khẩn cấp hoặc khi có nguy cơ gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

17. Nghiên cứu, ứng dụng, huy động thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng SNS.

18. Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và chiến đấu.

19. Thực hiện hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; làm đầu mối thực hiện việc dẫn độ, chuyển giao người chấp hành án phạt tù và tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Tham Khảo Thêm:  #1Liên Quân Mobile: LỊCH VẠN NĂNG 2023 ra mắt mới nhất

20. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3. Công an nhân dân là gì?

Hệ thống tổ chức của Cảnh sát Quốc gia bao gồm:

Cảnh sát;

Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Công an quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh;

Công an các sở, ban, ngành thành phố trực thuộc Trung ương;

Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, lãnh đạo và quản lý của UBND cấp xã và sự lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ của Công an cấp trên. Tổ chức, công tác, trang bị, trang phục, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ, chính sách của Công an xã do pháp luật quy định.

Lực lượng Công an nhân dân được chia thành hai lực lượng riêng biệt: công an nhân dânAn ninh quốc giathực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

  • Nhiệm vụ an ninh quốc phòng

– Phòng ngừa, phát hiện và làm thất bại các âm mưu, hoạt động phá hoại an ninh quốc gia.

– Hoạt động tình báo.

– Quản lý, phối hợp với các tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh thông tin; tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội có liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia.

– Quản lý công tác xuất, nhập cảnh; quản lý người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam; quản lý bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ở biên giới, lối mở biên giới theo quy định của pháp luật.

– Làm nòng cốt xây dựng thái độ an ninh của người dân ở mọi ngành nghề, mọi địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  • Nhiệm vụ của cảnh sát quốc gia

– Phòng ngừa, phát hiện, trấn áp các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường; phát hiện nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật khác và đề xuất giải pháp khắc phục; tham gia giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

– Quản lý hộ khẩu, cấp chứng minh nhân dân; quản lý về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, dịch vụ bảo vệ; quản lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy; tham gia cứu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

kết luận: Cơ quan Công an là lực lượng nòng cốt, có nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an ninh xã hội, góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh trong khu vực. Việc hiểu và nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức có nhận thức đúng đắn nhất về lực lượng này.

Related Posts

#111 câu tìm hiểu kế hoạch bài dạy môn Giáo dục công dân tiểu học mới nhất

Môn Giáo dục công dân cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành phẩm chất, đạo đức của học sinh nên giáo viên…

#1Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trọn bộ mới nhất

Giáo án môn tự nhiên và xã hội lớp 1 gắn kiến ​​thức với đời sống như thế nào và gồm những nội dung gì? 1. Tự…

#1Học sinh giỏi cấp tỉnh được ưu tiên gì 2023 mới nhất? mới nhất

Học sinh giỏi cấp tỉnh có được cộng điểm ưu tiên vào năm cuối 2023? Một số đối tượng được cộng điểm ưu tiên là ai? Công…

#1Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án năm 2022 mới nhất

Dưới đây là một số Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án do hàng ngũ của Luật Minh Khuê biên…

#1Đáp án trắc nghiệm Lịch sử, Địa lý module 9 có đáp án chi tiết mới nhất

Odgovori na pitanja višestrukog izbora iz Istorije – Geografija modul 9 Osnovna škola uključuje pitanja višestrukog izbora, više izbora i popunjavanje praznine prilikom učenja modula 9. Pozovite…

#1Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu nước, quốc gia? mới nhất

Đông Nam Á đa dạng về dân tộc, văn hóa và ngôn ngữ, vậy Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia? Luật Minh Khuê sẽ tư…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *