Thời khóa biểu lớp TCYHCT18-01

0

Lịch học lớp Văn Bằng 2 Trung Cấp Y Học Cổ Truyền:  TCYHCT18-01

– 9h00 sáng ngày 12/8/2018 sinh viên tập trung lại Phòng C303 để làm thủ tục nhận lớp, nhận lịch học và học quy chế.

– Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7h30 -11h30 / Buổi chiều từ 13h – 17h

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường update theo tuần, sinh viên cần thường xuyên vào website để theo dõi lịch học. Những thay đổi đột xuất trong lịch học nhà trường sẽ post trên nhóm Zalo của lớp