Sứ mệnh nghề nghiệp của ngành cao đẳng y dược tại Hà Nội

0

Sứ mệnh của ngành y dược tại TP.HCM nói riêng và tại cả Việt Nam ta nói chung là một khái niệm còn mờ nhạt, mặc dù được nhắc đến rất nhiều. Đặc biệt, các em sinh viên, thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng ngành y dược, nhưng không hề được chia sẻ về sứ mệnh nghề nghiệp của ngành nghề. Không hề có sự định hướng có giá trị về mặt sứ mệnh, nhưng có thể có các định hướng về tương lai nghề nghiệp, cơ hội và lợi ích của ngành nghề.

xet-tuyen-cao-dang-duoc-hanoi-12

Sứ mệnh của ngành y dược có thực sự quan trọng cho thế hệ trẻ

Với bất kỳ ngành nghề nào, sứ mệnh cũng phải là kim chỉ nam giúp các em định hướng nghề nghiệp của mình một cách dài hạn và chuẩn mực. Đặc biệt, ngành y dược càng trở nên cấp thiết và quan trọng hơn bất kỳ ngành nghề nào. Bởi y dược là ngành mang đậm tính cộng đồng, tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu tối trọng của mỗi người chúng ta. Nhu cầu được ăn, được ở, được mặc và được chữa bệnh, đó là những nhu cầu cần có sự chuẩn mực vì thế mà nghề y dược cũng phải phục vụ cho giá trị ấy một cách tốt đẹp nhất.

Sự lệch hướng của mục đích vào nghề y dược, sẽ làm cho một quốc gia bị suy đồi, vì nó đã xúc phạm đến nhu cầu tối trọng của con người. Đương nhiên, khi con người bị xúc phạm, thì hệ lụy khác sẽ kéo theo. Trung tâm của quốc gia, linh hồn của quốc gia còn không được trú trọng, thì những thứ khác cũng có thể không được coi ra gì. Bởi vậy, mục đích vào ngành y dược, điều dưỡng, không nên chỉ dừng lại ở tương lai cơ hội nghề nghiệp và những lợi ích của bản thân, nhưng cần coi đó là sứ mệnh được phục vụ cộng đồng, phục vụ nhu cầu tối trọng cho tha nhân và anh em mình.

xet-tuyen-cao-dang-duoc-hanoi-12

Sứ mệnh phục vụ cộng đồng của ngành y dược

Sự lựa chọn nghề y dược nếu được coi là sứ mệnh, sẽ giúp thế hệ trẻ các em có một tương lai sự nghiệp bền vững và lâu dài. Và lâu dần, sẽ còn giúp cho thế hệ trẻ trong ngành y dược có nhiều người trở nên vĩ đại và xuất chúng trong ngành hơn. Đó là lý do vì sao trên thế giới, đặc biệt ở phương Tây có nhiều người nổi tiếng, xuất chúng trong ngành y dược đến vậy. Họ say mê phục vụ, nghiên cứu ra những giải pháp mới, tốt nhất cho con người. Đó là những người vĩ đại, họ xứng đáng để chúng ta noi theo vì họ đã thực hiện đúng sứ mệnh của ngành nghề, thay vì chỉ dừng lại ở lý do giải quyết việc làm và thu nhập tốt từ nghề nghiệp đem lại.

Trong tương lai, chúng ta cũng sẽ hy vọng rằng, tại nước nhà sẽ có một thế hệ trẻ sáng tạo hơn, lựa chọn học cao đẳng y dược với mục đích tốt đẹp hơn, cộng đồng hơn. Sau đó là một nền móng vững chắc, một sự nghiệp lâu dài và bền vững sau khi tốt nghiệp và trở về phục vụ cộng đồng.